EkoMax
27.01.10,12:54
Čítala som množstvo príspevkov, potrebovala by som si ujasniť, akú odpočítateľnú časť mám uviesť v daňovm priznaní:

SZČO podnikal, zároveň bol aj v pracovnom pomere. Doniesol mi potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, kde mzdárka uviedla v riadku 06 Nezdaniteľná časť sumu 3.927,24 €. Teda počítala 1-2/2009 zo sumy 3425,27€ a od 3-12/2009 zo sumy 4.025,70 €.

Teraz so v rozpakoch, lebo v prečítaných témach bola uvedená nezdaniteľná časť vo výške 4.025,70 € na celý rok 2009.
Takže by som potrebovala zistiť za rok 2009:
1. nezdaniteľnú časť pre daňovníka:...................................... .
2. Odpočítateľnú sumu na manželku : / 4.025,70 €/ .....................
3. Sumu na životné, dôchodkové poistenie: /398,33 €/ ..............


Vopred veľmi pekne ďakujem, sú to základné sumy, ale priame odpovede som v diskusiách nenašla.
veronikasad
27.01.10,12:58
Do potvrdenia o zdan. mzde mu mzdárka inú sumu nemohla uviesť ako bola v roku 2009 uplatnená. V DP však uvedieš sumu 4025,70€. Ak by mal zdanitelný príjem len ako zamestnanec, vznikne mu preplatok, ktorý mu DU vráti.
EkoMax
27.01.10,14:02
Ďakujem, to potvrdenie ma trochu poplietlo, myslela som že aj v daňovom priznaní mám sumu prepočítať alichôtne podľa mesicov,