Ajka29
27.01.10,13:41
Ahoj poraďáci, chcela by som sa spýtať ak SZČO mal do 4/09 neremeselnú živnosť a od 4/09 prešiel na remeselnú živnosť či mu môžem dávať do 4/09 paušal vo výške 40% a potom paušal vo výške 60 % výdavky ?
Johanka
27.01.10,13:42
Kombinácia nie je možná.
Johanka
27.01.10,13:44
Zákon o dani z príjmov § 6 :
(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu, 33) ktorý môže uplatniť výdavky vo výške 60 %. .....
Ajka29
27.01.10,13:48
Díky za info
Ajka29
27.01.10,13:59
Mám ešte jednú otázočku : Ak bol zamestnanec zamestnaný 5 mesiacov a potom bol na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti tak mu beriem celú odpočitateľnú položku ? a uvádzam niekde aj tu dávku, ktorú poberal z úradu práce alebo stačí iba doklad, že bol evidovaný ?
Zoltán Kovács
27.01.10,14:00
Mám ešte jednú otázočku : Ak bol zamestnanec zamestnaný 5 mesiacov a potom bol na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti tak mu beriem celú odpočitateľnú položku ? a uvádzam niekde aj tu dávku, ktorú poberal z úradu práce alebo stačí iba doklad, že bol evidovaný ?

Uvádzaš celú NČ. Dávka nepodlieha zdaneniu.
Ajka29
27.01.10,14:01
Oky, díky