Vivi
27.01.10,15:35
Prosim o radu pri nasledovnom probleme:
znama mala 2 surodencov, v roku 2008 po smrti rodicov zdedili nehnutelnost, ktoru zdedili kazdy v 1/3.
jedna zo sestier v roku 2008 zomrela a jej cast zdedili zvysni dvaja surodenci rovnakym dielom,cize kazdy vlastnil polovicu nehnutelnosti.
Do roku 2008 bola nehnutelnost vo vlastnictve rodicov viac ako 10 rokov.

Dvaja zijuci surodenci dom v roku 2009 predali. Je tento predaj u jednotlivych surodencov predmetom dane z prijmov?ak ano,v plnej vyske,alebo len z casti? Snazila som sa preluskat temy na porade,ale nenasla som odpoved - nie som si ista,ci sa jedna o dedenie v priamom rade.

Dakujem za vase skusenosti a rady.
Lotarka
10.03.10,10:41
Presne nad tým rozmýšľam aj ja. Máme v rodine podobný prípad - otec dedil po matke so svojimi súrodencami a neskôr po bezdetnej sestre v dedičskom konaní vyplatiť podieli ďalším sestrám a následne tú nehnuteľnost predal. Po matke je to priamy rad, ale po sestre podľa mňa nie.

Teda príjem by sa mal rozdeliť na podieli, ktoré sú oslobodené a ktoré nie a následne podľa toho s uplatneným výdavkov zdaniť.?

Zahrnúť vyplatené podieli setier do dedičtva po bezdetnej sestre?

Prosím, napíšte svoj názor!
Lotarka
10.03.10,14:53
Ešte som trochu viacej hľadala a našla som toto. Je to síce staršie, ale myslím, že to platí aj na r. 2009.Pokyn DR SR
k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb z predaja nehnuteľností
(vypracované podľa právneho stavu platného k 31.12.2005)

►oslobodenie od dane pri predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným
dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov

Ak ide o predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, potom podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona, je príjem z predaja oslobodený od dane za podmienky, že uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).
▲ Poznámka: O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).


Príklad č. 9:
V apríli 2005 predala daňovníčka rekreačnú chatu, ktorú nadobudla v roku 2004 dedením po svojej sestre. Sestra nadobudla chatu kúpou v roku 1998. Predávanú nehnuteľnosť síce daňovníčka nadobudla dedením, ale nakoľko nešlo o dedenie v priamom rade, na účely oslobodenia príjmu od dane nie je možné aplikovať ustanovenie § 9 ods. 1 písm. c) zákona. Podmienky na oslobodenie takejto nehnuteľnosti od dane sú ustanovené v § 9 ods. 1 písm. b) zákona. Nakoľko k predaju rekreačnej chaty došlo do piatich rokov od jej nadobudnutia, príjem z predaja nie je oslobodený od dane.
jeja21
21.03.10,12:15
Dobrý deň. Ja mám trošku iný problém. Dedo dedil v roku 2009 - nie v priamom rade a následne dom predal. V dedičskom konaní je cena domu 100 000 Sk, v znaleckom posudku 450 000 SK a on ho predal za 550 000 Sk, čo je uvedené v kúpnej zmluve. Aký rozdiel sa dáva do daňového priznania? 550 000-100 000 alebo 550 000-450 000?A aby toho nebolo málo, má zmluvu o budúcej zmluve, keďže sa ešte čaká na prepis polovice domu na jeho meno z nejakého predka. Teraz mu kupujúci vyplatil 300 000,- Sk a po prepise mu ešte vyplatí 250 000 SK.
Ďakujem