Magica22
27.01.10,21:16
Ahojte:D
síce sem idem s teóriu, ale možno mi budete vedieť poradiť ako ľudia z praxe to máte určite v malíčku. Potrebujem to na skúšku z účtovníctva.
vďaka moc

5.1.7. Aké spôsoby výpočtu výšky opravných položiek k pohľadávkam poznáte?
5.1.8. Aké metódy účtovania nedobytných pohľadávok poznáte?
5.1.9. Kedy je možné realizovať priamy odpis pohľadávky?
5.1.10. Je pre správne vykázanie pohľadávok a záväzkov podniku nevyhnutná znalosť časovej hodnoty peňazí ? Zdôvodnite svoje tvrdenie.