Dada
28.01.10,07:09
Sme s.r.o., kúpili sme dvojpodlažnú budovu, ktorú sme postupne rekonštruovali, a to vytvorili sme nadstavbu, čím sme získali nové priestory a tiež pôvodné sa zmenili. Na túto budovu bol vystavený 1 list vlastníctva, postupne sme budovu rozdelili - máme na ňu 2 listy vlastníctva. V jednej časti budovy sa nachádza na prízemí obchod a na poschodí sú byty určené na odpredaj. Táto časť rekonštrukcie je už ukončená a byty odpredávame. Druhá časť ešte nie je ukončená. V tejto časti budú priestory na prenájom a tiež aj byty na odpredaj.
V súvislosti s odpredajom bytov máme problém ako zúčtovať zostatkovú cenu predanej časti.
Je možné, aby sme povôdnú hodnotu budovy. t.j. pred rekonštrukciou rozpočítali na m2, ktoré sme kúpili, a tým získame zvlášť hodnotu jednej a druhej časti, a samotnú rekonštrukciu, t.j. náklady na rekonštrukciu tiež rozdelili na dve samostatné jednotky- t.j. na časť, kde sa nachádzajú byty a na druhú časť,ktorá ešte nie je ukončená? Následne potom odpísať zostatkovú cenu predaných bytov podľa odpredaných m2 a ceny získanej týmto prepočtom?
Dada
29.01.10,12:37
Neviete mi poradiť, prosím Vás?