brikina
31.01.10,00:14
ahojte poradaci,

idem prvykrat urobit DPFO s paušálnymi výdavkami - 60% - lebo má všetky príjmy z remeselnej živnosti.
Chcem si ozrejmiť, čo všetko treba urobiť. §6, ods.10 Zákona hovorí:

"...Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach."

Do výdavkov v DP dám 60% z príjmov a k tomu pripočítam všetky skutočne vyplatené odvody na SP a preddavky na ZP? Dobre to chápem?

Teraz k tej evidencii o príjmoch v časovom slede. Ak odberatel zaplatil fakturu mojho klienta na jeho bankový ucet, musím do penazného deniika zaevidovat vsetky bankove položky, alebo staci, ze vybere z nich len tu jednu kde je uhrada faktury? Nevidim totizto význam v tom, ze by som tam dávala aj debetné položky. Proste neviem, co v tomto pripade ma obsahovat penazný dennik. poradite mi?

dakujem
cloe
31.01.10,00:25
ahojte poradaci,

idem prvykrat urobit DPFO s paušálnymi výdavkami - 60% - lebo má všetky príjmy z remeselnej živnosti.
Chcem si ozrejmiť, čo všetko treba urobiť. §6, ods.10 Zákona hovorí:

"...Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach."

Do výdavkov v DP dám 60% z príjmov a k tomu pripočítam všetky skutočne vyplatené odvody na SP a preddavky na ZP? Dobre to chápem?

Teraz k tej evidencii o príjmoch v časovom slede. Ak odberatel zaplatil fakturu mojho klienta na jeho bankový ucet, musím do penazného deniika zaevidovat vsetky bankove položky, alebo staci, ze vybere z nich len tu jednu kde je uhrada faktury? Nevidim totizto význam v tom, ze by som tam dávala aj debetné položky. Proste neviem, co v tomto pripade ma obsahovat penazný dennik. poradite mi?

dakujem

K tomu zvýraznenému: Keď vedieš evidenciu o príjmoch, neúčtuješ do peňažného denníka.
Takže, urobíš to len evidenčne v nejakej tabuľke, kde dáš si dáš zoznam vystavených faktúr a k nim zapíšeš príslušnú úhradu. Poznačíš dátum a spôsob úhrady. Príjmy sčítaš, z toho vypočítaš 60 % + úhrady do SP a ZP a to sú výdavky. Túto sumu zapíšeš do daňového priznania.
K tej evidencii si prikladám všetky vydané faktúry, bankové výpisy a príjmové pokl. doklady. Na bankovom výpise môžeš zvýrazniť príslušnú úhradu faktúry ale ostatné položky na výpise neúčtuješ.
brikina
31.01.10,18:08
veľká vdaka, moc ste mi pomohli...
brikina
02.02.10,18:05
ešte sa vrátim k tejto téme. Čo sa odovzdá na daňový úrad v tomto prípade?

Danove priznanie - to je jasné - odovzdávam
Evidenciu o príjmoch a úhrade, ktorú vytvorím odovzdávam?
Rodné listy detí (kopie), na ktoré si uplatňuje daňový bonus odovzdávam?
Uplatňuje si i manželku, ktorá mala nejaké príjmy od zam-ľa a tiež poberala peň príspevok na opatrovanie - tieto dva dokumenty (potvrdenia) tiež odovzdávam?

Ďakujem za odpovede
Xanti
02.02.10,18:07
ešte sa vrátim k tejto téme. Čo sa odovzdá na daňový úrad v tomto prípade?

Danove priznanie - to je jasné - odovzdávam ano
Evidenciu o príjmoch a úhrade, ktorú vytvorím odovzdávam? NIE
Rodné listy detí (kopie), na ktoré si uplatňuje daňový bonus odovzdávam? ano
Uplatňuje si i manželku, ktorá mala nejaké príjmy od zam-ľa a tiež poberala peň príspevok na opatrovanie - tieto dva dokumenty (potvrdenia) tiež odovzdávam? ano

Ďakujem za odpovedetext