Dada
28.07.04,06:47
Môžem slovenskému odberateľovi vystaviť faktúru v českých korunách?
Jamka
28.07.04,06:50
Ja si myslím, že áno, ale DPH a základ dane musia byť vyčislené aj v SKK, prepočítané kurzom NBS ku dňu vystavenia faktúry, ak sa jedná o služby, deň vystavenia faktúry = deň dodania služby.
Dada
28.07.04,06:52
Jedná sa o tovar.
Jamka
28.07.04,07:00
To nevadí, to je to isté, akorát dátum prepočítania DPH na SKK bude deň dodania tovaru.(den vzniku danovej povinnosti = deň dodania tovaru §19, §26 )