cepko
01.02.10,12:59
cca v r. 1996 "sme" kúpili nehnuteľnosť na podnikane "traja", v tej dobe bez DPH. Časom sme sa stali platcami DPH a budovu riadne odpisujeme. Akú daň som povinný odviesť, ak som sa rozhodol svoju tretinu predať, resp. je nejaká možnosť, ako tú daň (dane) obísť. ďakujem.
ps:dostal som ponuku a na reakciu mám 7 dní
Zoltán Kovács
01.02.10,13:04
cca v r. 1996 "sme" kúpili nehnuteľnosť na podnikane "traja", v tej dobe bez DPH. Časom sme sa stali platcami DPH a budovu riadne odpisujeme. Akú daň som povinný odviesť, ak som sa rozhodol svoju tretinu predať, resp. je nejaká možnosť, ako tú daň (dane) obísť. ďakujem.
ps:dostal som ponuku a na reakciu mám 7 dní


Budova bola používaná na podnikateľské účely, teda príjem z jeho predaja podlieha zdaneniu do 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku.


P.S. K tomu označenému, len toľko:

Etiketa porady

14. Nezadávam otázky, ktoré by sa dali kvalifikovať ako porušenie zákona. Na takéto otázky neodpovedám. Neodpovedám spôsobom, ktorý navádza k porušeniu, či obchádzaniu zákona.
cepko
01.02.10,13:31
žiadnym spôsobom sa nesnažím obísť zákon, len chcem vedieť ideálny spôsob. uvediem príklad: predám za 100 000 bez dph
19% odvediem dph a ďalších 19% daň z príjmu. uvažujem správne, alebo sa ma týka aj iná daňová povinnosť? ď.
Zoltán Kovács
01.02.10,13:32
Iná povinnosť nie je.
hena22
01.02.10,13:39
podľa mňa zo zadania nie je jasné, komu patrí budova.
Pokiaľ bola zaradená ako vklad do s.r.o., dosť ťažko ju bude predávať súkromná osoba.
Pokiaľ súkromná osoba budovu spoločnosti prenajímala, neviem ako mohla byť odpisovaná.
Alebo sa jedná o podielové vlastníctvo 3 samostatných podnikateľov?
cepko
01.02.10,14:31
áno jedná sa o podielové vlastníctvo troch SZČO, z ktorých už jeden ukončil podnikanie, no vlastní 1/3 budovy. trocha komplikované, no ďakujem za reakciu.
hena22
01.02.10,14:38
tak teda myslím, že dodanie tejto stavby bude oslobodené od DPH aj v prípade, že si plátcom (§38 ods1 ZDPH), čo je ušetrených 19%.
Daň z príjmu by sa neplatila po 5 rokoch od vyradenia z obchodného majetku. Takže tú bude treba zaplatiť, nie však z celej predajnej ceny ale iba z tej časti, ktorá prevyšuje daňovú zostatkovú cenu.
Celkovo si myslím, že tie dane nebudú až také tragické a pokiaľ budovu môžeš výhodne predať, tak by Ťa nemali odradiť.
Andyke
01.02.10,14:45
§ 38 zák. o DPH
Dodanie a nájom nehnuteľnosti

(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, 19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo jej časti alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane. Byty a nebytové priestory sa na účely oslobodenia od dane podľa prvej vety považujú za časť stavby.
cepko
01.02.10,14:50
hneď mám širší úsmev. krásne ďakujem. ešte niečo, keď zostatková cena je napr. 1 500 000 a ja to predám napr. za 1 000 000 tak:
1 500 000/3=500 000 zostatková hodnota 1/3 teda 1 000 000 - 500 000= 500 000 * 0,19= 95 000 daň z príjmu. pasuje?
ďakujem a prajem pekný deň
Zoltán Kovács
01.02.10,14:58
hneď mám širší úsmev. krásne ďakujem. ešte niečo, keď zostatková cena je napr. 1 500 000 a ja to predám napr. za 1 000 000 tak:
1 500 000/3=500 000 zostatková hodnota 1/3 teda 1 000 000 - 500 000= 500 000 * 0,19= 95 000 daň z príjmu. pasuje?
ďakujem a prajem pekný deň

No osobne si myslím, že z predajnej ceny nie je možné odpočítať celú zostatkovú cenu, ale len tvoj podiel zo zostatkovej ceny.
hena22
01.02.10,15:03
zo svojej evidencie majetku zistíš zostatkovú cenu svojho podielu budovy, daňovú (u SZČO to je zvyčajne rovnaké ako účtovná).
V prípade, že by si budovu neodpisoval, odpočítaval by si kúpnu cenu komplet. A áno, daň z príjmu bude 19% z rozdielu

Alebo ste fungovali ako združenie s jedným účtovníctvom? v tom prípade tak ako si napísal, 1/3 zostatkovej ceny je Tvoj výdavok k predaju Tvojho podielu