ValMa
25.09.05,16:57
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu.
Naši zákazníci často od nás požadujú, aby sme im nevystavovali fa, ale chcú blok z registračnej pokladnice. Môj problém spočíva v tom, že my od nich požadujeme zálohu na objednaný tovar. Akým spôsobom účtovať túto zálohu, keď nemôžem vystaviť fa na prijatý preddavok, pretože úhrada je cez registračnú pokladnicu. Sme s.r.o.
Ani neviem, či som to napísala zrozumiteľne. Ak máte niekto takéto skúsenosti prosím o pomoc. Ďakujem
Jana Acsová
25.09.05,17:30
Záleží aj na tom, kto je zákazník, t.j. či sa jedná o zdaniteľnú osobu.
Jana Acsová
25.09.05,17:33
Registračnú pokladňu je možné nastaviť aj do režimu, aby úhradu faktúry nezahrňovalo do GT. Je však servisná záležitosť, potrebné je informovať sa u technika, prípadne dodávateľa pokladne.

V tom prípade by si mohla úhradu faktúry evidovať cez ERP.

Je potrebné vychádzať z povinností podľa § 71 ZDPH.

Toto je k zálohám:
V prípade platby vopred by predávajúcemu daňová povinnosť vznikla podľa § 19 ods. 4. K prijatej platbe vopred je predávajúci povinný vystaviť faktúru podľa § 71 ods. 2, pričom ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím platby a zároveň aj dodaním tovaru, na ktoré prijal platbu, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru v tomto kalendárnom mesiaci. V prípade, že platba bola prijatá v inom kalendárnom mesiaci ako bol dodaný tovar, platiteľ vyhotoví osobitnú faktúru za prijatú platbu a osobitne faktúru za dodanie tovaru. V prípade, že platiteľ vyhotovil faktúru na základe prijatej platby vopred, pričom platba bola vo výške 100 % dohodnutej ceny za dodanie tovaru, nie je povinný vyhotoviť pri dodaní tovaru alebo služby ďalšiu faktúru, ak ide o obdobie toho istého kalendárneho mesiaca. Táto informácia vychádza z Metodického pokynu Daňového riaditeľstva SR k ustanoveniam §§ 69-76 ZDPH. Platiteľ dane je povinný zaevidovať vznik daňovej povinnosti v záznamoch podľa § 70, osobitne uviesť záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a platbách prijatých pred dodaním tovarov rozhodujúcich pre správne určenie dane.
Jana Acsová
25.09.05,17:41
Celkovo sa mi javí kombinácia zálohovej faktúry a nahodenia ostrého plnenia do ERP ako veľmi komplikované.

Jednou z možností je dobropis pôvodne vystavenej zálohovej faktúry s DPH.

Upozorňujem ešte na skutočnosť, že doklad z ERP je možné vystaviť iba do výšky 50 tis. Sk (v prípade vyššej sumy musia byť na doklade všetky náležitosti podľa § 71 ods. 2 ZDPH).

Bolo by lepšie presvedčiť zákazníkov, aby sa vzdali svojich "nelogických" požiadaviek ohľadom dokladu z ERP.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Pavol_Kr
25.09.05,18:10
Ak chcete vychádzať v ústrety zákazníkom a nestratiť ich tak je spôsob. V registračnej pokladni si navolíte a vyčleníte jednu položku ako prijaté zálohy na tovar. Tú budete hneď účtovať s DPH. Tieto zaúčtujete do prijatých záloh na tovar.
záloha
211/324 - 50,-
/343A - 9,50
Vyúčtovanie tovar pri dodávke cez faktúru.
tovar 311/604 - 100,-
/343A - 19,-
odpočet zálohy
324/311 základ zálohy - 50,-
324/343A DPH k zálohe - 9,50

alebo mínusom
311/324 základ zálohy
311/343A DPH

V prípade že vyúčtovanie priamo účtujete cez ERP je možnosť aj
záloha
211/324 / 50,-
/ 343A / 9,50
vyúčtovanie pri dodávke tovaru
211/604 / 100,-
/ 343A / 19,-
/324 mínusom / -50,-
/343A mínusom DPH k zálohe / -9,50
Respektíve obísť úplne účet prijatých záloh
záloha pri ktorej sa tvárite ako keby to bol tovar
211/604 - 50.-
/ 343A - 9,50
vyúčtovanie pri dodávke tovaru
211/604 - 50,-
/343A - 9,50
V tomto prípade musíte do paragónu zahrnúť odpočet zálohy a zaúčtovávate do tržieb dennú uzávierku.
ValMa
27.09.05,17:20
Ďakujem Vám všetkým. Najviac sa mi pozdáva rada od Pavla Kr. Skúsim to urobiť takýmto spôsobom. Dúfam, že sa mi to podarí.
Jana Acsová
27.09.05,17:42
Nestretla som sa zatiaľ v praxi s nahodením záloh cez ERP.

Ak však pristúpite k tejto možnosti, je potrebné mať na zreteli povinnú náležitosť dokladu z ERP, okrem iného aj:
- názov a množstvo tovaru,
- cenu tovaru alebo služby.
(To tvárenie sa, že záloha je príjmom za tovar ... je potrebné brať v súvislostiach povinných náležitostí dokladu z ERP, t.j. aby boli splnené.)http://www.porada.sk/images/icons/icon6.gif

Osobne by som mala problém s výkladom pojmov v tomto prípade a doporučovala by som konzultáciu na DÚ (MF), prípadne aj s vyjadrením sa k tejto problematike.