akrestanova
05.02.10,21:51
Ako zaúčtujem úhradu faktúry, ktorú nemám. Od klienta som si pýtala vysvetlenie k úhrade. Povedal mi, že platil faktúru určitej spoločnosti, ale faktúru stratil a pýtať si ju nebude, pretože sa jedná o nízku sumu. Nechcem, aby sa mi nejaký záväzok v účtovníctve presúval z roka na rok. Vďaka!
Dav
05.02.10,21:10
Buď v rámci inventúry 321 vyžiadať faktúru od dodávateľa - spoj sa s firmou, ak vieš z výpisu z banky, o koho sa jedná ,aj bez klienta,alebo spíš zápis z inventúry, kde navrhneš účet 548 daňovo neuznané, s textom - vysporiadanie rozdielu z inventúry, úhrada za xxxx, doklad stratený. Prípadne v rámci inventúry nechaj 321 nevysporiadanú s tým, že klient podpíše inventúrny rozdiel - chýbajúci doklad. Záleží od sumy, aká je "významná" vzhľadom na obrat.
Alebo zaúčtovať ako pohľadávku voči klientovi na 355 ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (PO), alebo na 491 , ak ide o FO a potom vysporiadať v rámci rozdelenia HV.
Alebo klientovi ešte raz vysvetliť, že tú faktúru do účtovníctva doložiť treba.
akrestanova
08.02.10,08:42
Ďakujem veľmi pekne!!!