kremenec
07.02.10,09:01
Priatelia, môj dotaz je asi trochu zložitejší... som živnostník a bordelár, účtujem formou paušálnych výdavkov, aby som sa nemusel "babrať" s papiermi. Účtovné doklady (prijaté faktúry, bločky z obchodu a pod.) neodkladám - veď práve preto som paušálnik. Vlastním dve autá, jedno je písané na rodné číslo, druhé na IČO (ani neviem, prečo som ho registroval na IČO, vôbec ho na podnikanie nepoužívam, neodpisujem si ho, ani ho nemám "vedené v majetku", či ako sa to hovorí).

Doteraz som žil v tom, že ak mám paušálne výdavky, tak nemusím platiť daň za motorové vozidlo (dokonca mi to pred dvoma rokmi neoficiálne potvrdil aj daňový úrad, ale iba neoficiálne). Avšak teraz sa objavili pochybnosti, ktoré vyplývajú z dvoch faktov:

1. Ako živnostník faktúrujem niektorým odberateľom moje "cestovné náklady", bez bližšej špecifikácie, o aké náklady ide.Myslíte si, že daňový úrad môže skúmať, či som pritom používal svoje auto a teda či som mal zaplatiť cestnú daň?

2. Ako súkromná osoba (nie ako živnostník) pre jedného odberateľa párkrát do roka prevážam ich zákaznikov (výhradne tým autom, ktoré mám registrované na rodné číslo), ale nefaktúrujem si to, nechávam si to preplácať cez cestovné príkazy. Tento odberateľ túto moju dopravu potom faktúruje svojim odberateľom. Avšak mám s ním dohodu, že tieto moje cestovné príkazy si neuplatňuje vo svojom (podvojnom) účtovníctve ako daňovo uznateľný náklad. Inú "dopravu" si tento môj odberateľ nikomu nefaktúruje, len túto moju dopravu, platenú prostredníctvom cestovných príkazov na súkromné nepodnikateľské auto a nevedenú ako jeho daňovo uznateľný náklad. Má mať tento odberateľ zaplatenú cestnú daň?

Ospravedlňujem sa, že nepoužívam presné účtovnícke termíny, ale dúfam, že ste porozumeli. Ďakujem.
Iwett
07.02.10,09:08
Nejde o to, či sa preprava fakturuje, alebo nie, ale o to, či je auto prihlásené na DU a či sa používa na podnikanie. Ak áno tak sa daň z MV musí zaplatiť, ak nie, tak sa neplatí. Platí sa za počet mesiacov, počas ktorých sa vozidlo používa na podnikanie na základe oznámenia o vzniku alebo zániku dańovej povinnosti.
kremenec
07.02.10,09:20
Iwett, ďakujem. Ani jedno auto nie je prihlásené na DÚ na DzMV.

Prvý prípad: Samozrejme, že ho využívam pri svojej práci, behám na ňom hore, dole, ale keďže som paušálnik, tak nijakú dopravu či cestovné náklady nikde neúčtujem, iba v niektorých faktúrach si ich nechávam preplatiť, pričom daňový úrad nemá odkiaľ vedieť, o aké cestovné náklady môže ísť - moje auto? ubytovanie? autá z požičovne? cestovné listky? ...

Druhý prípad: Moje auto je v tomto prípade "používané na podnikanie", ale náklady na toto (vo forme cestovného príkazu) nie sú započítané do daňovo uznateľných nákladov, takže je otázne, či niečo, čo nie je započítané do nákladov, je "podnikanie"... ?
Iwett
07.02.10,09:25
Tak to je o inom, ako dokazovať, že sa auto nevyužíva keď sa využíva.... na také veci porada nieje.:rolleyes:
kremenec
07.02.10,09:35
A daňový úrad takéto veci zisťuje či dokazuje?

Nejde tu o veľké peniaze. V tom druhom prípade odhadujem, že keby ten môj odberateľ prihlásil moje auto na DÚ, zaplatil cestnú daň a uznal si tie moje cesťáky ako daňovo uznateľný náklad, tak výsledné zníženie jeho daní by bolo možno na úrovni tej cestnej dane, takže ide skutočne len o pár sto euro za rok... ale nerád by som poskytol daňovému úradu dôvod na jeho pokutovanie, keďže všetky ostatné náležitosti jeho podnikania sa snaží mať v poriadku a nerád by som mu spôsobil problémy ... ??? Takže otázka ostáva, či uhradený cesťák na dopravu autom, ktorý však nie je započítaný do nákladov, je však "faktúrovaný ďalej", ďalšiemu "nadodberateľovi", zakladá povinnosť registrácie auta na DÚ a zaplatenia DzMV...