ekonom99
07.02.10,10:05
Dobrý deň, prosím o Váš názor:
SZČO k zakúpenému autu v tom istom roku kúpil aj zimné pmeumatiky. Jedná sa opravu a údržbu a teda celé zaúčtovať do prevádzkovej réžie, alebo je to technické zhodnotenie a dať ako odpis len 1/4 do roku 2009?Dakujem
vikinka
07.02.10,12:28
Zimné pneumatiky priamo do výdavkov,jedná sa o povinnosť už aj zo zákona a o bezpečnosť,výmenou na zim.pneumat.nedochádza k zmene použitia ani k zmene technických parametrov vozidla.
Dana1
07.02.10,17:21
Dovolím si nesúhlasiť, podľa môjho názoru ide o technické zhodnotenie hmotného majtku a je potrebné ho pripočítať k obstarávacej cene majetku a odpisovať 4 roky.

v tomto prípade ide o prvotnú kúpu zimných pneumatík a preto si myslím , že sa jedná o modrnizáciu. už následná výmena opotrebovaných zimných pneumatík bude opravou.


§ 29 odstavec 5
Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.
vikinka
07.02.10,18:40
Nákup zim.pneumatík nepovažujem za rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval,nakoľko auto je použiteľné aj s let.pneum.,tým že vymením letné za zimné som nezmenila technické parametre auta,výkonnosť ani nenastal zmena použitia,napr.ťažné zariadenie beriem ako tech.zhod.pretože som zmenila použiteľnosť,mám o jednu možnosť použitia viac,ale výmenu považujem za bezpečnosť a dokonca povinnosť zo zákona o cest.premávke.Nedá mi ani považovať výmenu za zmenu vybavenosti,vymením 4 ks letných za zimné,stále to auto jazdí len na 4 ks.
vikinka
07.02.10,18:43
Ešte doplním,za 4 roky odpisovania,záleží na používaní auta,počtu najazdených km, sa mi može stať,že musím vymeniť zim.alebo let.pneumatiky možno aj 2x.
Dana1
08.02.10,09:23
Ja považujem, pneumatiky za neoddeliteľnú súčasť auta - tvoria s ním jeden ucelený celok. kúpu pneumatík nemožno považovať za opravu alebo údržbu.

ale súhlasím môže ísť toto tech.zhodnotenie priamo do výdavkov - ak v zdaňovacom období 2009 nebolo na tom istom aute vykonané ešte iné tech.zhodnotenie, pri ktorom by suma v úhrne prevíšila 1700 EUR. ak neboli na aute vynaložené iné výdavky na tech.zhodnotenie tak kúpa zimných pneumatík môže byť daňovým výdavkom roku 2009.
ekonom99
08.02.10,09:45
dakujem za odpovede.
Evanka
08.02.10,10:01
Ja považujem, pneumatiky za neoddeliteľnú súčasť auta - tvoria s ním jeden ucelený celok. kúpu pneumatík nemožno považovať za opravu alebo údržbu.

ale súhlasím môže ísť toto tech.zhodnotenie priamo do výdavkov - ak v zdaňovacom období 2009 nebolo na tom istom aute vykonané ešte iné tech.zhodnotenie, pri ktorom by suma v úhrne prevíšila 1700 EUR. ak neboli na aute vynaložené iné výdavky na tech.zhodnotenie tak kúpa zimných pneumatík môže byť daňovým výdavkom roku 2009.
Nákup zimných pneumatík nie je technickým zhodnotením automobilu, nakoľko sa nákupom zimných pneumatík nerozširuje použiteľnosť automobilu, ani nezlepšuje jeho výkonnosť či technické parametre, ani sa tým nerozširuje vybavenosť automobilu.
Využívajú sa buď letné alebo zimné (nie naraz).
ZP je možné buď priamo do nákladov, ak sú však kupované v rovnakom roku nadobudnutia ako automobil, zahrnula by som nákup ZP do obstarávacej ceny automobilu.
Janulana
08.02.10,10:17
Vy ste sa stretli s tým, že pri kúpe auta zaplatíte jeho cenu bez pneumatík a tie vám zaúčtujú do ceny zvlášť? Ja nie. Jednoznačne to nemožno zahrnúť do technického zhodnotenia.
Iwett
17.02.10,16:41
Nakup pneumatik som zaúctovala do režie, ale nebola som si ista po precitani viacerych prispevkov na porade. Tak kuk, aky ma na tuto problematiku nazor DRSR:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov technickým zhodnotením hmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou spočíta v tom, že technické zhodnotenie predstavuje zásadnú zmenu technických parametrov majetku, jeho účelu a použitia, rozšírenie príslušenstva.
Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona o dani z príjmov je súčasťou vstupnej ceny aj technické zhodnotenie majetku, a to v zdaňovacom období , v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania. Ak daňovník vykoná technické zhodnotenie na majetku v úhrne za zdaňovacie obdobie v sume 1700 euro a menej, má právo sa rozhodnúť, či takéto technické zhodnotenie bude považovať za technické zhodnotenie, ktoré zvyšuje vstupnú cenu a pripočíta ho ku vstupnej cene, alebo bude takéto technické zhodnotenie považovať za bežný prevádzkový výdavok a účtovať ho priamo do výdavkov bez úpravy obstarávacej ceny. Od výdavkov na technické zhodnotenie je potrebné odlíšiť výdavky vynaložené na opravy a udržiavanie. Na rozdiel od technického zhodnotenia sú výdavky na opravy a udržiavanie definované v § 10 ods. 27 postupov v jednoduchom účtovníctve, pričom tieto sú priamo uznanými daňovými výdavkami.
V prípade, ak daňovník obstará motorové vozidlo, pričom zimné pneumatiky sú súčasťou vstupnej ceny ( a aj vybavenia vozidla), v takomto prípade vstupujú do obstarávacej ceny automobilu.

Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Nákup zimných alebo náhradných pneumatík v deň nákupu automobilu sa môže účtovať priamo do nákladov, alebo ako technické zhodnotenie automobilu?
Ďakujem
hanelie
17.02.10,16:53
a ako si zaúčtovala? :)
Iwett
17.02.10,17:13
a ako si zaúčtovala? :)
do spotreby, a nie raz :D idem to preúctovať:mad:
tina.mm
18.02.10,07:44
Tak teraz už naozaj neviem, ako to mám dať.
4 pneumatiky stáli asi 450 EUR - keďže je to do sumy 1700 EUR, môžem to dať celé do výdavkov? (auto kúpené rok 2009)
A ako mám postupovať pri autoalarme? Tiež bol urobený až dva mesiace po kúpe auta v hodnote 150 EUR.
Ďakujem.
ekonom99
20.02.10,11:47
dakujem za názor, v mojom prípade boli zimné pneumatiky dokúpené neskôr a dal som ich do nákladov. Pekný deň.
Anja111
20.02.10,11:55
Tak teraz už naozaj neviem, ako to mám dať.
4 pneumatiky stáli asi 450 EUR - keďže je to do sumy 1700 EUR, môžem to dať celé do výdavkov? (auto kúpené rok 2009)
A ako mám postupovať pri autoalarme? Tiež bol urobený až dva mesiace po kúpe auta v hodnote 150 EUR.
Ďakujem.
Prečítaj si v poslednom príspevku vyjadrenie DR SR:
http://www.porada.sk/t123821-p4-otazky-a-odpovede-drsr-dan-z-prijmu.html
ivkň
21.10.10,11:13
Dobrý deň,

čítam príspevky o kúpe zimných pneumatík stále dookola..a neviem sa z toho vymotať. Jedni píšu, že je to technické zhodnotenie, iní že nie, že to ide na réžiu. Prosím napíšte či uvažujem takto správne:

- ak kúpim auto v 3 mes 2010 a aj zimné, letné pneumatiky obstarám spolu s autom je to na 042

- ak kúpim auto v 3 mesiaci 2010 a pneumatiky zimné kúpim v 10 mesiaci 2010 - to je tiež na 042?

- ak kúpim auto v roku 2009 a pneumatiky zimné kúpim v 10 mesiaci 2010 tak to je na 501, alebo na 511???
Prosím poraďte. Ďakujem