fedora
08.02.10,07:11
Dobrý deň.

Potrebujem poradiť s nasledujúcim problémom - slovenská firma platca DPH má v ČR organizačnú zložku, ktorá je v ČR registrovaná pre DPH. Táto org. zložka si u nás pod českým IČ DPH objednala dodanie tovaru aj s inštaláciou,ktorá sa vykoná v ČR. Uvedené dodanie bude táto česká firma následne ďalej fakturovať firmám, u kt.sa tento tovar montoval.
Čo z toho pre nás ako platcov DPH vyplýva?
Miesto dodania je ČR, org. zložka slov. firmy je v ČR registrovaná pre DPH, môžeme preniesť na ňu daňovú povinnosť? Vstúpi to aj do daňového priznania DPH, príp. do súhrnného výkazu?
A ešte jedna otázka - čo by sa zmenilo, keby sa to celé posudzovalo ako práce vykonané na hmotnom majetku?

Vopred ďakujem
IvoM
08.02.10,07:43
Ak SK IČ DPH fakturuje dodávku tovaru s montážou pre ČR IČ DPH v ČR,
tak SK firma fakturuje bez DPH, ak práce na hmotnom majetku za tách istých podmienok tak tiež bez DPH, obe idú do súhrnného výkazu.
fedora
08.02.10,07:51
ďakujem Idú uvedené plnenia aj do daň priznania? Ak áno, do ktorého riadku?