adi160
08.02.10,08:14
Dobrý deň, chcel by som poprosiť, mám živnostenský list vystavený na murárstvo, teda si uplatňujem 60% paušálne výdavky. Môžem mať vystavené faktúry "za vykonané stavebné práce" , príp. "za vykonané práce na stavbe" alebo musí faktúra znieť presne na murárske práce???? Prípadne, ak už mám takto vystavené faktúry (za vykonané práce na stavbe) môžem si teda uplatniť 60% paušálne výdavky, alebo môžem len 40%? Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
misurka
08.02.10,07:17
Ak si chceš uplatňovať 60%-né výdavky, musíš konkrétne faktúrovať murárske práce. Ak si už vystavil faktúry na stavebné práce, môžeš uplatniť iba 40%-né výdavky.
Paula
08.02.10,11:25
zo stránky www.drsr.sk (http://www.drsr.sk)

Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže v súlade s ustanovením § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2006 uplatniť výdavky vo výške 40% z úhrnu príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2, okrem daňovníka, ktorý má príjmy len z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu (príloha č.1 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov), ktorý môže uplatniť výdavky vo výške 60% z týchto príjmov.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že výdavky vo výške 60% z príjmov si môže uplatniť len daňovník, ktorý má príjmy len z vykonávania remeselných živností podľa prílohy č.1 živnostenského zákona. Sú to ohlasovacie živnosti a môžu sa vykonávať na základe ohlásenia, ak sú splnené podmienky prevádzkovania živnosti uvedené v § 6 živnostenského zákona a podmienky odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 a 22 živnostenského zákona.
Remeselné živnosti sú taxatívne uvedené v prílohe č.1 živnostenského zákona podľa jednotlivých skupín.