Ejo
08.02.10,17:37
Dobrý deň. Podnikateľ si bral úver z banky, účelový úver - kúpa nehnuteľnosti na podnikanie.
Otvorený má účet v tejto banke, daj tomu účet č. 1, kde peniaze vkladá a strhnú mu čiastku, ktorá sa skladá zo splátky istiny, úrokov, poplatkov spolu a ešte sú tam poplatky za vedenie tohto účtu.
Dostáva výpis z účtu č. 2, kde tá splátka je rozpísaná: istina, úroky, poplatky. Konečný stav na tomto účte je zostávajúca čiastka z istiny.
Chcem sa spýtať,
1. treba účtovať o obidvoch účtoch? Ak áno, prevody medzi týmito účtami sa robia cez priebežné položky?
2. Je potrebné tieto dva účty mať nahlásené aj na DÚ.

Ďakujem za pomoc.
Johanka
08.02.10,17:51
Vyhľadávanie - kľúčové slová : účtovanie výpis úver ;)
Ejo
08.02.10,20:52
Vyhľadávanie - kľúčové slová : účtovanie výpis úver ;)
Vyhľadala som si príspevky, ale našla som prípady, kde úver prišiel na podnikateľský účet a z neho sa platili splátk. Účtovanie v tom prípade mi je jasné. V mojom prípade splátky neidú z podnikateĺského, ale klient vkladá v hotovosti na účet č.1, ktorý mu zriadila banka, a z toho účtu ide prevod na účet č. 2, kde je rozpis ako som uviedla v prvom príspevku.
Ak by som postupovala takto v príklade:
- úver - istina - evidencia v závazkoch 100.000,-
- účet č. 1 - vklad v hotovosti z pokladne 500,- cez priebežné položky
- splátka úveru - celková čiastka 495,- prevod na účet č. 2 cez priebežné položky
- poplatky - VOZD
-účet č. 2 - splátka úveru 495,- cez priebežné položky príjem
- rozúčtovanie splátky: istina - VNZD, úroky-VOZD, poplatky-VOZD.
A to, či majú byť nahlásené tieto účty na DÚ, som sa nedočítatla.
Poradíte?