emarosl
09.02.10,07:09
Mohli by ste mi, prosím Vás, poradiť? Dňa 10.12.2009 mi skončil pracovný pomer na dobu určitú a od vtedy som vedený na úrade práce. Zamestnávaľ, u ktorého som pracoval celý rok 2009, mi vystavil potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti. Môj problém spočíva v tom, že keď si nahodím údaje z tohto potvrdenia do daňového priznania typu A, vychádza mi preplatok na dani z príjmov (samozrejme nie je to v dôsledku, že by som si v rámci priznania uplatnil dodatočne daňový bonus alebo poistky podľa § 11 ods. 4 alebo nezdaniteľnú časť na manželku).

Jednoducho mi tento preplatok vznikol aj takýmto prepočtom:

[úhrn príjmov (r.01) - poistné a príspevky (r. 02) ] krát 19% mínus zaplatené preddavky na daň (§ 35) = preplatok skoro 100 eur!

Neviete mi, prosím, poradiť čím to môže byť? Nezdaniteľná časť na daňovníka mi bola uplatnená v roku 2009 v plnej výške 3 927,24 eur - ciže viem, že časť z tohto preplatku (cca 19 eur) je v dôsledku toho, že za rok uplatním nezdaniteľnú časť 4025,70 eur. Ale čo ten zvyšok? Prosím, poradíte mi, čím by ešte mohol byť spôsobený preplatok na dani z príjmov FO?

Len sa bojím, či mám v rukách správne vyplnené potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti....

Ďakujem veľmi pekne za pomoc!
katka50
09.02.10,06:14
Mohli by ste mi, prosím Vás, poradiť? Dňa 10.12.2009 mi skončil pracovný pomer na dobu určitú a od vtedy som vedený na úrade práce. Zamestnávaľ, u ktorého som pracoval celý rok 2009, mi vystavil potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti. Môj problém spočíva v tom, že keď si nahodím údaje z tohto potvrdenia do daňového priznania typu A, vychádza mi preplatok na dani z príjmov (samozrejme nie je to v dôsledku, že by som si v rámci priznania uplatnil dodatočne daňový bonus alebo poistky podľa § 11 ods. 4 alebo nezdaniteľnú časť na manželku).

Jednoducho mi tento preplatok vznikol aj takýmto prepočtom:

[úhrn príjmov (r.01) - poistné a príspevky (r. 02) ] krát 19% mínus zaplatené preddavky na daň (§ 35) = preplatok skoro 100 eur!

Neviete mi, prosím, poradiť čím to môže byť? Nezdaniteľná časť na daňovníka mi bola uplatnená v roku 2009 v plnej výške 3 927,24 eur - ciže viem, že časť z tohto preplatku (cca 19 eur) je v dôsledku toho, že za rok uplatním nezdaniteľnú časť 4025,70 eur. Ale čo ten zvyšok? Prosím, poradíte mi, čím by ešte mohol byť spôsobený preplatok na dani z príjmov FO?

Len sa bojím, či mám v rukách správne vyplnené potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti....

Ďakujem veľmi pekne za pomoc!
Napríklad: Za mesiac 12/2009 Ti zamestnávateľ neuplatnil NČ, alebo si bol v niektorom mesiaci PN. Bez výšky príjmu je ťažké sa k tomu vyjadriť.
emarosl
09.02.10,06:21
Napríklad: Za mesiac 12/2009 Ti zamestnávateľ neuplatnil NČ, alebo si bol v niektorom mesiaci PN. Bez výšky príjmu je ťažké sa k tomu vyjadriť.

Ďakujem pekne, ale NČ mi zamestnávateľ uplatnil za všetky mesiace -aspoň predpokladám, lebo v potvrdení je uvedená suma 3 927,24 eur a to súhlasí (2 x 286 ,27 eur + 10 x 335,47 eur).

Výška príjmu je cca 6 000 eur a základ dane 5200 eur (t.j. ani zamestnanecká prémia to nemôže byť (aj keď tá sa dá uplatniť až pri ročnom zúčtovaní...)). Ja fakt neviem... Poradíte mi, prosím?
Anja111
09.02.10,06:23
Mohli by ste mi, prosím Vás, poradiť? Dňa 10.12.2009 mi skončil pracovný pomer na dobu určitú a od vtedy som vedený na úrade práce. Zamestnávaľ, u ktorého som pracoval celý rok 2009, mi vystavil potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti. Môj problém spočíva v tom, že keď si nahodím údaje z tohto potvrdenia do daňového priznania typu A, vychádza mi preplatok na dani z príjmov (samozrejme nie je to v dôsledku, že by som si v rámci priznania uplatnil dodatočne daňový bonus alebo poistky podľa § 11 ods. 4 alebo nezdaniteľnú časť na manželku).

Jednoducho mi tento preplatok vznikol aj takýmto prepočtom:

[úhrn príjmov (r.01) - poistné a príspevky (r. 02) ] krát 19% mínus zaplatené preddavky na daň (§ 35) = preplatok skoro 100 eur!

Neviete mi, prosím, poradiť čím to môže byť? Nezdaniteľná časť na daňovníka mi bola uplatnená v roku 2009 v plnej výške 3 927,24 eur - ciže viem, že časť z tohto preplatku (cca 19 eur) je v dôsledku toho, že za rok uplatním nezdaniteľnú časť 4025,70 eur. Ale čo ten zvyšok? Prosím, poradíte mi, čím by ešte mohol byť spôsobený preplatok na dani z príjmov FO?

Len sa bojím, či mám v rukách správne vyplnené potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti....

Ďakujem veľmi pekne za pomoc!
Ja si myslím, že tlačivo je správne vyplnené... Rozdiel v uplatnenej NČ vznikol pravdepodobne v januári a februári 2009, kedy platila výška NČ á 286,27 €, ale od 1.3.2009 bola výška NČ zmenená na á 335,47 €... Rozdiel neuplatnenej časti NČ sa prejaví práve v RZD alebo DP...
emarosl
09.02.10,06:25
Ďakujem pekne, ale NČ mi zamestnávateľ uplatnil za všetky mesiace -aspoň predpokladám, lebo v potvrdení je uvedená suma 3 927,24 eur a to súhlasí (2 x 286 ,27 eur + 10 x 335,47 eur).

Výška príjmu je cca 6 000 eur a základ dane 5200 eur (t.j. ani zamestnanecká prémia to nemôže byť (aj keď tá sa dá uplatniť až pri ročnom zúčtovaní...)). Ja fakt neviem... Poradíte mi, prosím?

Ahaaaa! Ono to bude naozaj v dôsledku toho, že som bol PN a mal taký nízky príjem v niektorom mesiaci, že sa nedala odpočítať v danom mesiaci celá suma 335,47 eur ale len jej malinká časť (lebo základ dane bol takmer nulový...), však?
katka50
09.02.10,06:27
Ja si myslím, že tlačivo je správne vyplnené... Rozdiel v uplatnenej NČ vznikol pravdepodobne v januári a februári 2009, kedy platila výška NČ á 286,27 €, ale od 1.3.2009 bola výška NČ zmenená na á 335,47 €... Rozdiel neuplatnenej časti NČ sa prejaví práve v RZD alebo DP...
Áno, ale rozdiel v NČ mu môže za r. 2009, ak si uplatňoval odpočet celý rok urobiť rozdiel v dani okolo 18,70 €.
emarosl
09.02.10,06:28
Ja si myslím, že tlačivo je správne vyplnené... Rozdiel v uplatnenej NČ vznikol pravdepodobne v januári a februári 2009, kedy platila výška NČ á 286,27 €, ale od 1.3.2009 bola výška NČ zmenená na á 335,47 €... Rozdiel neuplatnenej časti NČ sa prejaví práve v RZD alebo DP...

Ďakujem pekne. Zdrojom toho rozdielu je určite aj to, čo píšeš. Ale okrem toho tam musí byť ešte iný rozdiel (lebo (335,47 - 286,72) krát dva (2 mesiace) je len 98,46 eur a to krát 19 % je 18,70 eur a ja mám preplatok cca 100 eur!)...

Ale asi to bude tou PN.. Čo myslíte? Neplatené voľno som nemal...
katka50
09.02.10,06:29
Ahaaaa! Ono to bude naozaj v dôsledku toho, že som bol PN a mal taký nízky príjem v niektorom mesiaci, že sa nedala odpočítať v danom mesiaci celá suma 335,47 eur ale len jej malinká časť (lebo základ dane bol takmer nulový...), však?
Presne tak...
Anja111
09.02.10,06:32
Ďakujem pekne. Zdrojom toho rozdielu je určite aj to, čo píšeš. Ale okrem toho tam musí byť ešte iný rozdiel (lebo (335,47 - 286,72) krát dva (2 mesiace) je len 98,46 eur a to krát 19 % je 18,70 eur a ja mám preplatok cca 100 eur!)...

Ale asi to bude tou PN.. Čo myslíte? Neplatené voľno som nemal...
Keby sme na to išli takto matematicky, tak neuplatnená NČ za 1 mesiac vo výške 335,47 + rozdiel z nižšej uplatnenej NČ vo výške 98,46 = 433,93 x 19 % = 82,44 (máme rozdiel).
emarosl
09.02.10,06:34
Keby sme na to išli takto matematicky, tak neuplatnená NČ za 1 mesiac vo výške 335,47 + rozdiel z nižšej uplatnenej NČ vo výške 98,46 = 433,93 x 19 % = 82,44 (máme rozdiel).

Ďakujem veľmi krásne za pomoc! Mňa pomýlilo, že v potvrdení je uvedená celá suma 3 927,24 eur a myslel som si, že sa tam dáva len skutočne uplatnéná nezdaniteľná časť na daňovníka, ale to som potom musel zle predpokladať, však?
emarosl
09.02.10,06:39
Keby sme na to išli takto matematicky, tak neuplatnená NČ za 1 mesiac vo výške 335,47 + rozdiel z nižšej uplatnenej NČ vo výške 98,46 = 433,93 x 19 % = 82,44 (máme rozdiel).

A prosím Vás, poradíte mi ešte? Môžem si tento preplatok vypýtať od štátu?

Teda mám na mysli, či si môžem podať daňové priznanie typu A a tak v ňom vykázať celkový preplatok na dani z príjmov, ktorý bude obsahovať aj tento preplatok na dani z príjmov 82,44 eur a ten mi štát bude musieť vrátiť, však? Alebo sa mýlim?

Ďakujem veľmi pekne!
Anja111
09.02.10,06:49
A prosím Vás, poradíte mi ešte? Môžem si tento preplatok vypýtať od štátu?

Teda mám na mysli, či si môžem podať daňové priznanie typu A a tak v ňom vykázať celkový preplatok na dani z príjmov, ktorý bude obsahovať aj tento preplatok na dani z príjmov 82,44 eur a ten mi štát bude musieť vrátiť, však? Alebo sa mýlim?

Ďakujem veľmi pekne!
Samozrejme, že to DU vráti. Bez problémov. Treba podať DP...
emarosl
09.02.10,06:50
Samozrejme, že to DU vráti. Bez problémov. Treba podať DP...

Ďakujem Vám ešte raz veľmi, veľmi pekne za rady!