ieforum
09.02.10,22:59
Tema "paušálnych výdavkov do výšky 80% z nákupu PHL (§19/2l zákona o DP)" sa skôr pretriasala v castiach o daniach (z príjmov a DPH), ale máme tu február 2010, kedy budeme prvýkrát o týchto výdavkoch aj účtovať. DR SR vydalo informačný leták v októbri 2009, kde popisuje dosť veľa rôznych prípadov formou otázok a odpovedí (iba upozorňujem, že otázky týkajúce sa DPH v tomto materiály nie sú správne, lebo medzi tým prišla novela ZDPH), ale zaujala ma otázka č. 18 o účtovaní. Prikladám výňatok z toho materiálu:
"... 18. Otázka:
Daňovník bude uplatňovať paušálne výdavky na spotrebované PHL vo výške 80 %. Ako bude tento daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva účtovať o 80 % a 20 % pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na PHL ?
Odpoveď:
Daňovník môže uznať za daňový výdavok spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. V podvojnom účtovníctve pri účtovaní spotreby PHL sa zaúčtuje ako náklad (spotreba materiálu) sumu vo výške 100 % preukázaného nákupu PHL a sumu vo výške 20 % uvedie ako pripočítateľnú položku len v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby. U fyzických osôb účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa nákup PHL zaúčtuje v čase účtovania nákupu PHL:
a) vo výške 100 % preukázaného nákupu PHL a v peňažnom denníku cez uzávierkové účtovné operácie vo výške 20% nákupu PHL ako zníženie výdavkov v členení ako boli výdavky na nákup PHL zaúčtované alebo
b) ako výdavky ovplyvňujúce základ dane (80% z preukázaného nákupu PHL) a výdavky neovplyvňujúce základ dane (20% z preukázaného nákupu PHL). ..... tolko citát"

DR SR radí, aby sa o PHL účtovalo na účte 501 a na konci roka sa v daňovom priznaní odpočíta 20% tohto účtu ako pripočitateľná položka. Moja otázka znie: A ako budeme účtovať DPH z tých 20%?
Mne to vychádza, že celý postup je veľmi zjednodušený, tak povediac od stolovej dosky pracovníka DR. Ja si myslím, že budeme účtovať každý doklad o PHL s kalkulačkou v ruke, lebo zo základu, ktorý je na bločku (faktúre) musíme vypočítať 80%, ktoré budeme účtovať na daňovú analytiku 501 a zároveň túto sumu zaevidujeme do knihy daňových dokladov DPH; ďalej DPH zo základu80% budeme účtovať na účet 343 a tiež evidovať do knihy DPH; na zvyšný základ20% pripočítame zvyšnú DPH, ktorá prislúcha k základu20% a celú sumu zaúčtujeme na nedaňovú analytiku účtu 501. Čo si o tom myslíte? Mýlim sa?

Pre ilustráciu pridám príklad:
Nákup PHM 50,- EUR spolu s DPH. Základ je 42,02 EUR – z toho 80 % = 33,61 EUR sa zaúčtuje na 501 xxx daňová analytika.
Zo základu 33,61 EUR sa vypočíta 19 % DPH = 6,39 EUR – táto suma sa uplatní na vstupe 19 % DPH a zaúčtuje sa na 343.
Rozdiel = 10,-€ sa bude účtovať na 501.nedaňovú.
vango
12.02.10,09:40
Tema "paušálnych výdavkov do výšky 80% z nákupu PHL (§19/2l zákona o DP)" sa skôr pretriasala v castiach o daniach (z príjmov a DPH), ale máme tu február 2010, kedy budeme prvýkrát o týchto výdavkoch aj účtovať. DR SR vydalo informačný leták v októbri 2009, kde popisuje dosť veľa rôznych prípadov formou otázok a odpovedí (iba upozorňujem, že otázky týkajúce sa DPH v tomto materiály nie sú správne, lebo medzi tým prišla novela ZDPH), ale zaujala ma otázka č. 18 o účtovaní. Prikladám výňatok z toho materiálu:
"... 18. Otázka:
Daňovník bude uplatňovať paušálne výdavky na spotrebované PHL vo výške 80 %. Ako bude tento daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva účtovať o 80 % a 20 % pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na PHL ?
Odpoveď:
Daňovník môže uznať za daňový výdavok spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. V podvojnom účtovníctve pri účtovaní spotreby PHL sa zaúčtuje ako náklad (spotreba materiálu) sumu vo výške 100 % preukázaného nákupu PHL a sumu vo výške 20 % uvedie ako pripočítateľnú položku len v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby. U fyzických osôb účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa nákup PHL zaúčtuje v čase účtovania nákupu PHL:
a) vo výške 100 % preukázaného nákupu PHL a v peňažnom denníku cez uzávierkové účtovné operácie vo výške 20% nákupu PHL ako zníženie výdavkov v členení ako boli výdavky na nákup PHL zaúčtované alebo
b) ako výdavky ovplyvňujúce základ dane (80% z preukázaného nákupu PHL) a výdavky neovplyvňujúce základ dane (20% z preukázaného nákupu PHL). ..... tolko citát"

DR SR radí, aby sa o PHL účtovalo na účte 501 a na konci roka sa v daňovom priznaní odpočíta 20% tohto účtu ako pripočitateľná položka. Moja otázka znie: A ako budeme účtovať DPH z tých 20%?
Mne to vychádza, že celý postup je veľmi zjednodušený, tak povediac od stolovej dosky pracovníka DR. Ja si myslím, že budeme účtovať každý doklad o PHL s kalkulačkou v ruke, lebo zo základu, ktorý je na bločku (faktúre) musíme vypočítať 80%, ktoré budeme účtovať na daňovú analytiku 501 a zároveň túto sumu zaevidujeme do knihy daňových dokladov DPH; ďalej DPH zo základu80% budeme účtovať na účet 343 a tiež evidovať do knihy DPH; na zvyšný základ20% pripočítame zvyšnú DPH, ktorá prislúcha k základu20% a celú sumu zaúčtujeme na nedaňovú analytiku účtu 501. Čo si o tom myslíte? Mýlim sa?

Pre ilustráciu pridám príklad:
Nákup PHM 50,- EUR spolu s DPH. Základ je 42,02 EUR – z toho 80 % = 33,61 EUR sa zaúčtuje na 501 xxx daňová analytika.
Zo základu 33,61 EUR sa vypočíta 19 % DPH = 6,39 EUR – táto suma sa uplatní na vstupe 19 % DPH a zaúčtuje sa na 343.
Rozdiel = 10,-€ sa bude účtovať na 501.nedaňovú.
Mne sa tento spôsob celkom pozdáva. Tiez momentálne riešime tento problém!