asmodina
10.02.10,06:25
Pekný den, chcela by som Vás poprosiť o radu: potrebujem refakturovať maďarskej firme (ktorá je registrovaná v HU), faktúru, ktorú naša firma (registrovaná v SR) obdržala od belgickej firmy (registrovanej v BE) za letenky z BE do Hong Kongu a späť . Belgická firma nám ju fakturovala bez DPH. Nie som si istá, akú odvolávku § mám použiť vo faktúre. Ďakujem.
IvoM
10.02.10,08:03
Pozri si §7.2.h paragraf ZoDPH podľa ktorého je služba oslobodená sa už na faktúre nepíše dobré 2 roky.


h) odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.
asmodina
10.02.10,15:30
Dúfam, že som dobre rozumela a ja pri refakturácii nemusím uviesť na faktúre, ktorú vystavím ja žiadnu odvolávku (myslím na § zákona o DPH).... faktúru vystavím bez DPH .... samozdanenie nastane až u konečného odberateľa t.j v Maďarsku ... Ďakujem....:-)