tekam
10.02.10,11:58
Pekný deň,
Veľmi pekne poprosím o radu - ako máme zaúčtovať zabezpečovací prevod práva na majetok, ktorý je vo vlastníctve dĺžníka? Dĺžník (sro A) uzatvoril s veriteľom (sro B) zmluvu o zabezpečovacom prevode práva na majetok, keďže A dlží B, a momentálne pôžičku nespláca. Po splatení záväzku prejde vlastníctvo majetku späť na sro A. Potrebujeme vedieť, ako máme zaúčtovať takýto prevod vlastníckeho práva (je potrebné odúčtovať sumu z účtu 021 a kam?) a taktiež, kto bude tento majetok odpisovať. Môže naďalej aj dlžník, keďže ho užíva. Vopred ďakujem za radu. :)