Zoltán Kovács
10.02.10,12:52
Obraciam sa na vás s otázkou, v ktorom nemám jasno.
Podľa nového znenia zákona o DPH, od 01.01.2010 je možné si uplatniť DPH aj z nákupu MV zaradenécho do kategórie M, teda na osobné motorové vozidlá. Táto možnosť je aj pri dovoze MV zo zahraničia (ČR) ?
Ide o nové MV, kupované v ČR. Kupujúci bude 1.majiteľom.

Pri kategórii N nemám problém, nakoľko pri samozdanení vzniká aj povinnosť aj nárok. Ale či to je aj u kat. M po novom? Alebo vzniká len povinnosť odviesť DPH do štátneho rozpočtu bez možnosti nárokovania? Auto je Seat Alhambra, ktoré vieme, že môže byť zaradené do skupiny M ale aj do N.

Aj predajca, aj kupujúci je vo svojom štáte platiteľom DPH.

Za skorú odpoveď ďakujem. Nádejný kupca potrebuje odpoveď veľmi rýchlo.

P.S.: Čo neurobí účtovník pre svojho klienta...... :(
Monika Kováčová
10.02.10,13:24
myslím, že postupuješ podľa § 52 a § 11

§ 52
Odpočítanie dane pri dodaní
nového dopravného prostriedku

Osobe, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, vzniká v čase dodania nového dopravného prostriedku právo odpočítať daň zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze, alebo pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu, a to do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná táto osoba uhradiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. Právo odpočítania dane môže byť uplatnené len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný.

§ 11 (3) Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou. Za nadobudnutie nového dopravného prostriedku podľa prvej vety sa považuje aj prevzatie nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.
IvoM
10.02.10,13:30
Podľa mňa bez problémov, podľa §49.2.c pretože vypadol pôvodný odsek 7, ktorý takúto možnosť zakazoval.
Monika Kováčová
10.02.10,13:36
tu na porade v sekcii zákony je odsek 7 v § 49 (mám na mysli aktuálne znenie zákona o DPH platného od 1.1.2010)

stále uvedené:
(7) Platiteľ nemôže odpočítať daň pri

a) kúpe a nájme osobného automobilu; osobným automobilom sa na účely tohto zákona rozumie motorové vozidlo registrované v kategórii M1, 25)
b) kúpe príslušenstva osobného automobilu vrátane montáže; príslušenstvom osobného automobilu sa na účely tohto zákona rozumie elektrické ovládanie okien, centrálne uzamykanie dverí, klimatizačný systém, autorádio, autorádio s prehrávačom (MC/CD), prehrávač (MC/CD), reproduktory, anténa, poplašné a zabezpečovacie zariadenie, vzduchový vankúš (airbag), strešné okno, protiblokovacie zariadenie,
c) kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy,
d) prechodných položkách podľa § 22 ods. 3.

tak ja teraz som vážne na pochybách, či to z toho zákona vypadlo, alebo nevypadlo...
Monika Kováčová
10.02.10,13:47
tak som to našla v tomto usmernení z DRSR: strana 7
je v tom riadny chaos
ale v zákone §49 ods. 7 správne nemá byť
IvoM
10.02.10,13:49
Vypadlo, bohužial hoci je dnes 10.2.2010 stále tam nie je aktuálne znenie a §49 tam je zle, hoci som na to už dávno mailom upozorňoval, stačí si kúpiť napríklad, teda nechcem robiť reklamu ale sú v stánkoch v predaji už úplné znenia napríklad daňový sprievodca 2010.
Monika Kováčová
10.02.10,13:51
Je v tom potom taký chaos...
normálne som namrzená :confused:

okrem toho, predpokladám, že uvedený § 49 odsek 7 nevypadol zo zákona, ale naši úžasný Zákonodarcovia - mrviči, urobili dobrú volovinu, keď cez novelizáciu zákona o správe daní novelizovali aj DPH... :confused:

normálne je to na šľak trafenie a normálne ma to už nebaví:cool: idioti!!!

a kde je ten nový zákon o správe daní???
IvoM
10.02.10,13:56
Monika Kováčová
10.02.10,13:59
už mám a pricapujem:

Vážení, mám pocit, že porada zaostáva... a riadne... dookola sa tu opakujú tie isté niekoľkoročné otázky a v aktuálnych veciach je to tu nejaké archaické... :eek:
Zoltán Kovács
10.02.10,14:03
Som veľmi rád, že moja "súrna" otázka nakoniec vyvolala túto debatu, a priložilo sa aktuálne znenie zákona o DPH.
Monika Kováčová
10.02.10,14:05
Som veľmi rád, že moja "súrna" otázka nakoniec vyvolala túto debatu, a priložilo sa aktuálne znenie zákona o DPH.
zoli, najhoršie je, že som nepriložila aktuálne znenie zákona o DPH ale aktuálne znenie Zákona o správe daní (po novom Daňový poriadok), v ktorom je novelizovaný § 49 zákona o DPH...
Zoltán Kovács
10.02.10,14:27
zoli, najhoršie je, že som nepriložila aktuálne znenie zákona o DPH ale aktuálne znenie Zákona o správe daní (po novom Daňový poriadok), v ktorom je novelizovaný § 49 zákona o DPH...


Bohu žiaľ bežný postup naších zákonodarcov, že to čo nestihnú celý rok, tak dajú do jednej novelizácie iného zákona na konci roka. A potom aby sme hľadali čo všetko je v tom..... Asi si myslia, že máme veľa voľného času na čítanie, a hľadanie.
Rozalka
10.02.10,19:23
Prikladám ZDPH platný od 1.1.2010
betka
11.02.10,22:00
Zoli, jednoducho, jasne, a debilne (som lenivá čítať súbory, pokiaľ sa ma netýkajú, prepáč mi to však)

VYjadrím sa naozaj debilne k danej problematike:

Ak mám nárok uplatniť odpočítanie DPH z M-ka v rámci platnej právnej úpravy DPH v SR, prečo by som nemala nárok i z iného ČS?? Samozdanenie.

Máme prechodné ustanovenia, kt. mi hovoria, že ak som pri kúpe uzatvorila zmluvu pred 31.12.2009 a auto mi bolo i odovzadné, podľa platnej právnej úpravy nemám nárok na odpočítanie.

Ak mi bolo auto odovzdané po 1.1.2010, mám nárok na odpočítanie DPH.

Náše auto je náš tovar v zmysle par. 8 už v tomto znení.

(čítam prech. ustanovenia)
betka
11.02.10,22:03
Predsa je vhodné pichnúť sem, prechodné ustanovenie:

㤠85i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

(1) Na odpočítanie dane, ktorá sa vzťahuje na kúpu a nájom osobného automobilu registrovaného v kategórii M1, sa vzťahuje § 49 ods. 7 písm. a) a § 49 ods. 8 a 9 v znení účinnom do 31. decembra 2009, ak zmluva o kúpe osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 a zmluva o nájme osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 bola uzavretá do 31. decembra 2009 a osobný automobil bol odovzdaný kupujúcemu alebo nájomcovi do 31. decembra 2009.
(2) Dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009
betka
11.02.10,22:09
mimotemymimotemymimotemy,


A ja musím povedať, že mám úsmev okolo celej hlavy. :---:---:D:D:D:):):)

Konečne je tu niečo pre začiatočníkov, ako sme my, platná právna úprava, o kt. sa nediskutuje, veľa sa nepíše a my jednoducho diskutujeme o nej.

Pretože hľadáme sever, a sme začiatočníci, prišlo nóvum pre tento rok, ...

.... a zase si neodpustím pre naozaj začínajúcich, ked sa spýtajú 15.4.2013, či majú nárok na odpočítanie DPH z M-ka.... :D:D:D:D:---:---:---
betka
11.02.10,22:29
Ešte piloška, a to nie je pikoška, to napdne všetkých:

1. Ak kúpim M-ko a uplatním nárok na odpočítanie, a chcem predať, postupujem podľa našej 8-mičky (pre zač. par. 8 z o DPH). Naša 42 je bezpredmetná.

2. Kúpim M-ko v roku 2003 a idem ho predať, nepostupujem podľa 42, pretože tá sa mi už vzťahuje k zábave.... a tým ostatným somarinám, nie však k autu.

NEZABUDNIME však, ak mi Zoli predá :---:D Trabant 5.1.2010 mne ako občanovi, že ide o dodanie tovaru podla par. 8. Ide o predmet dane a FA ZD + DPH.

ČAute. Idem si už vypočut chrapot mojich troch chlapov.

§ 42

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3, a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7.

Záver:
Aljok
12.02.10,08:03
Ešte piloška, a to nie je pikoška, to napdne všetkých:
...

2. Kúpim M-ko v roku 2003 a idem ho predať, nepostupujem podľa 42, pretože tá sa mi už vzťahuje k zábave.... a tým ostatným somarinám, nie však k autu.

NEZABUDNIME však, ak mi Zoli predá :---:D Trabant 5.1.2010 mne ako občanovi, že ide o dodanie tovaru podla par. 8. Ide o predmet dane a FA ZD + DPH.


Ale postupujem podľa § 85i :

(2) Dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009
Zoltán Kovács
15.02.10,16:42
Ešte jedna blbá otázka.

Kupuje sa nové MV kategórie M v ČR. Obe strany sú platiteľmi DPH vo svojom štáte. Predajca vystaví faktúru s alebo bez vyčíslenia ich DPH?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď na takúto elementárnu otázku.
JankaO
15.02.10,16:51
Ešte jedna blbá otázka.

Kupuje sa nové MV kategórie M v ČR. Obe strany sú platiteľmi DPH vo svojom štáte. Predajca vystaví faktúru s alebo bez vyčíslenia ich DPH?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď na takúto elementárnu otázku.
Bez DPH.