Monika Kováčová
10.02.10,14:12
V náväznosti na tému: http://www.porada.sk/t131382-uplatnenie-dph-pri-dovoze-auta-podla-noveho-znenia-zakona.html#post1291748

prikladám aktuálne znenie zákona 563/2009 o správe daní (Daňový poriadok), nakoľko na porade ešte nie je, rovnako ako v Zákone o DPH je ešte stále neupravený § 49, z ktorého sa po novelizácii zákona o správe daní vypúšťa ods. 7písm a) b) a oseky 8 a 9.