sztracena
10.02.10,16:12
Dobrý deň potrebovala by som poradiť. SZČO, JU či si môže v daň.prizn.za rok 2009 uplatniť zrážkovú daň zaplatenú zdravotnej poisťovni. SZČO mal v roku 2008 preplatok z roč. zúčtovania za rok 2007, čo mu zdrav.poisť vyplatila v plnej sume, teda bez zrazenia zrážk.dane. Zdrav.poisťovňa v 10/08 zrážk.daň uhradila Daň.úradu. Od SZČO žiadal uhradiť uved.daň až v 01/09 a vtedy aj zaslal potvrdenie o uhr.zrážk.dane.SZČO zrážk.daň uhradil 18.2.09. V daňovom prizn.za rok 2008 uvedenú daň nezohľadnil.