adi160
11.02.10,09:35
Dobrý deň, potrebujem poradiť. Účtujem v jednoduchom účtovníctve, živnosť mám na pomocné stavebné práce .... nie remeselnú. Pre odberateľa som vykonal určité stavebné práce vo výške 4.000 Eur, na čo som vystavil aj faktúru ... ale keďže nemám živnostenské oprávnenie na murárske práce, najal som murára, ktorý tieto práce pre mňa urobil a tento mi fakturoval murárske práce vo v ýške 2.000 eur .... môžem faktúru na murárske práce dať vo svojom účtovníctve do výdavkov????? Myslím, že keď dotyčný ide na 60% paušálne výdavky, ja som rozfakturoval, tak túto faktúru nemôžem dať do výdavkov, dobre tomu rozumiem? Ďakujem.
betka
11.02.10,20:36
Záhada je v tom, čo je predmetom Vášho živnostenského oprávnnenia.
adi160
12.02.10,07:28
Mojim predmetom podnikania sú Prípravné práce k realizácii stavby, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterierov a interierov....