Bublifuk1
11.02.10,12:17
Dobrý deň,

chcem sa opýtať, ako zamestnávateľ sme povinní vystaviť Potvrdenie o príjmoch fyz. osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň...... každému nášmu zamestnancovi, alebo len tým, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, alebo len tým ktorí o vystavenie tohto potvrdenia požiadajú?

Ďakujem
Timka1
11.02.10,12:20
Ak zamestnanci požiadajú o vykonanie RZD do 15.2.2010, nevystavuješ im potvrdenie o príjmoch, nakoľko im to spracuješ.
Ak nepožiadajú, si povinný do 10.3.2010 vystaviť a zaslať im potvrdenie na podanie DP.
alex777
24.02.10,15:37
a ak majú úhrn preddavkov na daň rovnú 0? mali nízky príjem a podpísané Vyhlásenie. treba aj tak posielať potvrdenia o príjme, keď im je v podstate na nič?
Lanaj
24.02.10,17:12
a ak majú úhrn preddavkov na daň rovnú 0? mali nízky príjem a podpísané Vyhlásenie. treba aj tak posielať potvrdenia o príjme, keď im je v podstate na nič?

Áno, treba. Nie je podstatné, či im vyšli nejaké preddavky alebo nie. Potvrdenie je povinný zaslať zamestnávateľ vtedy, ak vyplácal zdaniteľné príjmy.
Johanka
24.02.10,17:22
a ak majú úhrn preddavkov na daň rovnú 0? mali nízky príjem a podpísané Vyhlásenie. treba aj tak posielať potvrdenia o príjme, keď im je v podstate na nič?

§ 39 Zákona o dani z príjmov:

(5) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa odseku 4, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie a doručiť zamestnancovi najneskôr do

a) 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, alebo
b) konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vykonal ročné zúčtovanie alebo
c) do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 122) ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.


... nevidím žiadne finančné limity ;).
ANNAP
25.02.10,08:24
aké potvrdenie dávate pre manžela, ktorý si chce uplatniť
nezd.časť na manželku , ja mám v softe také potvrdenie kde je vyznačená hrubá mzda, odvody, odvedený preddavok na daň a čistá mzda , toto potvrdenie môžem spraviť za akékoľvek obdobie a využívam ho na rôzne potvrdenia, dala som ho aj našej pracovníčke pre manžela a volala mi mzdová účtovníčka z manželovej firmy, že to jej nestačí a chce potvrdenie o zdaniteľných príjmoch manželky, ja som jej povedala, že nemám dôvod poslať alebo dať manželke takéto potvrdenie, lebo ona požiadala o ročné zúčtovanie v našej firme a to potvrdenie čo som jej dala obsahuje všetko
aby si manžel mohol maželku uplatniť.
čo si myslíte, postupovala som správne?
Adiks
29.05.12,13:32
§ 39 Zákona o dani z príjmov:

(5) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa odseku 4, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie a doručiť zamestnancovi najneskôr do

b) konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vykonal ročné zúčtovanie
Aký doklad je potrebné vystaviť zamestnancom, ktorým sme vykonali ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti do konca apríla, aby to bolo v súlade s § 39 ods.5 písm. b) zákona o dani z príjmov ? Vystaviť týmto zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch nedáva žiadny zmysel, lebo ho vôbec nepotrebujú.
Tweety
29.05.12,13:33
Aký doklad je potrebné vystaviť zamestnancom, ktorým sme vykonali ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti do konca apríla, aby to bolo v súlade s § 39 ods.5 písm. b) zákona o dani z príjmov ? Vystaviť týmto zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch nedáva žiadny zmysel, lebo ho vôbec nepotrebujú.
Doklad o samotnom vykonaní RZD.
Adiks
29.05.12,13:37
Ďakujem veľmi pekne za promptnú odpoveď.