Dašena O.
11.02.10,12:39
Prosím vie mi niekto narýchlo povedať, či má SZČO nárok na daň.bonus, keď mala príjem z činnosti len 1.300 Eur za r.2009 ale k tomu má v príjmoch čerpanie dotácie z úradu práce v hodnote 1.000 Eur, čo spolu dáva viac ako 6-násobok min.mzdy, alebo sa do príjmov táto dotácia nemôže zaratávať čo sa týka daň.bonusu?
Andyke
11.02.10,12:52
Príjem splňate ale ešte musí vykázať kladný základ dane - potom je nárok aj na DB.
Dašena O.
11.02.10,12:58
kladný základ mám, len som nevedela či sa príjmu môže zarátať aj dotácia, alebo len príjem z činnosti.ďakujem