Idiotka
11.02.10,12:58
Zamestnanec priniesol od svojej banky Potvrdenie z výške zrazenej dane zo svojho b e ž n é h o účtu, kde je teda vyčíslené, aké mal "výnosy" a aká daň z titl. par. 43 ZoDP mu bola strhnutá (je tam napísané, "z príjmov z kapitálového majetku".)

1. Môže / musí mu mzdová účtovníčka spraviť na základe tohto potvrďka RZ preddavkov na daň?

2. ak by sa chcel sám daňovo priznať, vypisuje B ?
Zoltán Kovács
11.02.10,13:01
RZD sa môže urobiť len v tom prípade, ak mal príjmy len podľa §5, teda zo závislej činnosti.
A úroky nie sú §5, teda musí podať sám DP.
Idiotka
11.02.10,13:05
DP B ?
Zoltán Kovács
11.02.10,13:07
Ano