Radinka
11.02.10,14:27
Daňovník bol v januári v roku 2009 zamestnaný, potom dostal výpoveď aj s odstupným. Do konca roka bol evidovaný na úrade práce. Mal príjem z príležitostnej brigády.

Zo zamestnania potvrdenie o príjme mám, z úradu práce mu dali iba potvrdenie, že je stále evidovaný, zamestnávateľ u ktorého bol na brigáde ešte stále nevystavil potvrdenie o príjme, nedvíha telefón. Ak mu to potvrdenie nevystaví, môžem mu urobiť DP len s príjmom od prvého zamestnávateľa, NČZD bude len za január + život. poistenie?

Manželka si na neho môže odpočítať 4025,70 - (úhrn príjmov - odvody)?
veronikasad
11.02.10,14:28
Daňovník bol v januári v roku 2009 zamestnaný, potom dostal výpoveď aj s odstupným. Do konca roka bol evidovaný na úrade práce. Mal príjem z príležitostnej brigády.

Zo zamestnania potvrdenie o príjme mám, z úradu práce mu dali iba potvrdenie, že je stále evidovaný, zamestnávateľ u ktorého bol na brigáde ešte stále nevystavil potvrdenie o príjme, nedvíha telefón. Ak mu to potvrdenie nevystaví, môžem mu urobiť DP len s príjmom od prvého zamestnávateľa, NČZD bude len za január + život. poistenie?

Manželka si na neho môže odpočítať 4025,70 - (úhrn príjmov - odvody)?
Uveď prosím výšku príjmu, vrátane odstupného zo zamestnania
Zoltán Kovács
11.02.10,14:31
Má nárok na celú NČ.
Radinka
11.02.10,14:31
príjmy vrátane odstupného: 3358,48
odvody: 92,29
Radinka
11.02.10,14:33
Má nárok na celú NČ.

manželka či manžel?
Zoltán Kovács
11.02.10,14:34
ON, veĎ sa bavíme o jeho DP. ČI nie?

P.S.: Si vôbec účtovník? ako uvádzaš v profile?
veronikasad
11.02.10,14:40
príjmy vrátane odstupného: 3358,48
odvody: 92,29
Do konca marca máš ešte čas. Ak pri príjme z dohody bola zrazená zrážková daň môžeš si ho zahrnúť do DP a DU ti ju vráti.

Uplatníš si celú NČZD = 4025,70 €.

Ak si bude uplatňovať NČZD manžel, do vlastného príjmu manželky sa zahrňa hrubá mzda zo znmestnania, znížená o zaplatené poistné, príjem z dohody aj dávka v nezamestnanosti.

NČZD na manželku si uplatní vo výške rozdielu medzi 4025,70 a vlastného príjmu manželky.