denniss
11.02.10,14:11
Dobrý deň,

začala som podnikať, a účtovníctvo si budem vykonávať sama, a chcem sa opýtať, že keď budem mať každodené tržby zapísané v pokladničnej knihe, že či mám vypísať na každý deň PPD a zapísať to do peňažného denníka ako denná tržba, alebo stačí mi vypísať zberný PPD za celý mesiac a do peňažného denníka to zapísať ako mesačná tržba.
Zoltán Kovács
11.02.10,14:19
Postačuje jeden na konci mesiaca.