rommy
11.02.10,14:53
Ahoj poraďáci ako ste účtovali na začiatku roka rozdiely zo zaokrúhlenia jednotlivých účtov? Napr. program zle zaokrúhlil dph a teraz to potrebujem vyrovnať aj audítori mi vytkli že to nemám mám rozdiel aj v salde že sa na to mal vytvoriť účet 37899 a 37999 robili ste to tak? alebo som to zle pochopila?
IvoM
11.02.10,15:33
Pri konverzii z SKK na EUR sa rozdiel má účtovať na 378 alebo 379, ten sa potom vyrovná voči 563 alebo 663.
rommy
13.02.10,12:09
Aha takže napr. 343/379 a na konci roka 379/663?
Stefan2005
13.02.10,13:01
Aha takže napr. 343/379 a na konci roka 379/663?

NIE.

Postup prechodu účtovníctva na euro k 1.1.2009 bol už v priebehu roku 2009 veľakrát prediskutovaný; ako vidím buď sa týmto príspevkom nevenovala patričná pozornosť, alebo sa nepochopili. Uvediem preto ešte raz daný postup:

Ak sa po zaúčtovaní začiatočných stavov jednotlivých súvahových účtov sa celková suma strany Má dať a Dal Hlavnej účtovnej knihy (účtu 701
Začiatočný účet súvahový) nerovnajú z dôvodu prepočtu na euro a zaokrúhľovania, tak sa vzniknutý rozdiel sa vyrovná v prospech účtu 379-Iné záväzky (701/379) alebo na ťarchu účtu 378-Iné pohľadávky (378/701).

Prvou účtovnou operáciou v roku 2009 vzniknutý rozdiel zúčtuje, a to v prospech novovytvoreného analytického účtu 663-Kurzové zisky pri prechode na euro (379/663.A) alebo v prospech účtu 378-Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ťarchu novovytvoreného analytického účtu 563-Kurzové straty pri prechode na euro (563.A/378).

To bol prvý krok – zúčtovanie rozdielu strán hlavnej knihy. Je bežné, že súčty analytických účtov sa nerovnajú súčtu syntetického účtu prepočítaného v hlavnej knihe. Nasleduje druhý krok:

Rozdiely medzi účťami analytickej evidencie prepočítanou na eurá a začiatočným stavom príslušného súvahového účtu sa účtovne vysporiadajú
úpravou začiatočného stavu príslušného účtu majetku, záväzkov a vlastného imania. Rozdiel sa zaúčtuje opäť na ťarchu analytického účtu
563-Kurzové straty pri prechode na euro alebo v prospech analytického účtu 663-Kurzové zisky pri prechode na euro.

Takže žiadne účtovanie na konci roka 2009, sú to prvé účtovné operácie roku 2009 !
tigy
25.03.10,14:13
NIE.

Postup prechodu účtovníctva na euro k 1.1.2009 bol už v priebehu roku 2009 veľakrát prediskutovaný; ako vidím buď sa týmto príspevkom nevenovala patričná pozornosť, alebo sa nepochopili. Uvediem preto ešte raz daný postup:

Ak sa po zaúčtovaní začiatočných stavov jednotlivých súvahových účtov sa celková suma strany Má dať a Dal Hlavnej účtovnej knihy (účtu 701
Začiatočný účet súvahový) nerovnajú z dôvodu prepočtu na euro a zaokrúhľovania, tak sa vzniknutý rozdiel sa vyrovná v prospech účtu 379-Iné záväzky (701/379) alebo na ťarchu účtu 378-Iné pohľadávky (378/701).

Prvou účtovnou operáciou v roku 2009 vzniknutý rozdiel zúčtuje, a to v prospech novovytvoreného analytického účtu 663-Kurzové zisky pri prechode na euro (379/663.A) alebo v prospech účtu 378-Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ťarchu novovytvoreného analytického účtu 563-Kurzové straty pri prechode na euro (563.A/378).

To bol prvý krok – zúčtovanie rozdielu strán hlavnej knihy. Je bežné, že súčty analytických účtov sa nerovnajú súčtu syntetického účtu prepočítaného v hlavnej knihe. Nasleduje druhý krok:

Rozdiely medzi účťami analytickej evidencie prepočítanou na eurá a začiatočným stavom príslušného súvahového účtu sa účtovne vysporiadajú
úpravou začiatočného stavu príslušného účtu majetku, záväzkov a vlastného imania. Rozdiel sa zaúčtuje opäť na ťarchu analytického účtu
563-Kurzové straty pri prechode na euro alebo v prospech analytického účtu 663-Kurzové zisky pri prechode na euro.

Takže žiadne účtovanie na konci roka 2009, sú to prvé účtovné operácie roku 2009 !

Presne tak som to robila aj ja :)
Z titulu prijatych preddavkov v Eur (ktore sa k 31.12.2008 neprekurzovavali) mi 1.1.2009 vznikol kurzovy zisk cca 6000 eur .... neviete niekto, tieto kurzove zisky su riadne danovo uznatelne v roku 2009, alebo to bude odpocit. polozka (tato druha moznost by sa mi pozdavala :) ?
Rozalka
25.03.10,19:16
Aj keď sa pozdáva druhá možnosť, prvá je správna.
tigy
26.03.10,12:48
Aj keď sa pozdáva druhá možnosť, prvá je správna.

Ach jo, ja som si to aj myslela... :mee:
Vdaka