Ivuchak
11.02.10,15:10
Vie niekto poradiť, ako sa dá dostať HV do plusu? Ďakujem za všetky nápady.
IvoM
11.02.10,15:45
Ťažko odpovedať bez aspoň mrknutia do hlavnej knihy, preto len veľmi všeobecne, odpis starých záväzkov, výnos cez príjem budúcich období ak je to možné, revízia a následné zníženie nákladov /kde nebola uplatnená DPH/, presun nákladov ak sa dá cez náklady budúcich období do roku 2010, neúčtovanie odpisov z dôvodu nepoužívania DHM.
Ivuchak
12.02.10,07:04
A tvorba rezervy na dovolenky je povinná?Napr.majitel s.r.o. nečerpá dovolenku (oficiálne;)), a nechce ju preplatiť. Viem , že ju budem další rok rušiť.
veronikasad
12.02.10,07:26
A tvorba rezervy na dovolenky je povinná?Napr.majitel s.r.o. nečerpá dovolenku (oficiálne;)), a nechce ju preplatiť. Viem , že ju budem další rok rušiť.
Tak prečo mu nevykážeš dovolenku keď je v práci. Dovolenka za trvania prac.pomeru sa neprepláca, max. 1 týždeň, ak má nárok na 5 týždňov
hajni
12.02.10,07:38
Prosím mohol by niekto poradiť ako znížiť stratu v JU platca DPH. Ako odpisujete staré záväzky?
Ivuchak
12.02.10,07:43
Tak prečo mu nevykážeš dovolenku keď je v práci. Dovolenka za trvania prac.pomeru sa neprepláca, max. 1 týždeň, ak má nárok na 5 týždňov

No to je už ťažká otázka, proste si to neželá,neriešim...Ak na jeho dovolenku nevytvorím rezervu, čo sa stane?
IvoM
12.02.10,08:13
Pozri rezerva na dovolenku sa tvorí na základe zákona o účtovníctve, pozri napríklad priložený §26, čo sa stane keď ju nevytvoríš, veľmi hypotetická otázka keď nepríde kontrola tak určite nič, a keď príde tiež to nemusí byť problém lebo si si vlastne zvýšil daňový základ a pokuty za porušenia zákona o účtovníctve dáva DÚ veľmi zriedka, určite by som však čerpanie tejto dovolenky v roku 2010 nedal do daňových nákladov.

§26
(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.
Ivuchak
12.02.10,08:27
OK,pouvažujem o tom.Ďakujem Vám za reakcie.Pekný deň:)
Helga12
21.02.10,14:15
V roku 2006 mala naša eseročka stratu 1 500 000Sk. Táto strata bola zapríčinená tým, že nám nezaplatili za dodaný materiál a práce. No už v druhom mesiaci 2007 sme tieto peniaze dostali na účet. Na konci roku 2007 sme mali zisk len 750 00 Sk. V roku 2008 zisk 150 000 Sk. V roku 2009 zisk 1 450 000Sk. Stratu som vyrovnávala každoročne z daného zisku. Urobila som dobre? Alebo som mala uhradiť stratu hneď v roku 2007 a opätovne vykazovať stratu, ale nižšiu?
Rozalka
21.02.10,16:38
Stratu uplatňuješ postupne, do výšky zisku, ideálne je ponechať taký základ dane, aby daň vyšla menej ako 16,60 € resp. 500 Sk.

Nechápem, ako ste mohli mať v r. 2006 stratu z dôvodu nezaplatenia dodaného materiálu a prác?
S.r.o. povinne vedie podvojné účtovníctvo, kde sa účtuje akruálne, čiže výnosy pri dodaní a nie až vtedy, keď je zaplatené.
Zoltán Kovács
21.02.10,16:43
V roku 2006 mala naša eseročka stratu 1 500 000Sk. Táto strata bola zapríčinená tým, že nám nezaplatili za dodaný materiál a práce. No už v druhom mesiaci 2007 sme tieto peniaze dostali na účet. Na konci roku 2007 sme mali zisk len 750 00 Sk. V roku 2008 zisk 150 000 Sk. V roku 2009 zisk 1 450 000Sk. Stratu som vyrovnávala každoročne z daného zisku. Urobila som dobre? Alebo som mala uhradiť stratu hneď v roku 2007 a opätovne vykazovať stratu, ale nižšiu?


Niečo mi tu nehraje: Akú má súvislosť nezaplatenie pohľadávky so stratou spoločnosti? Veď v PÚ predsa účtujeme o výnosoch a nákladoch, a nie o príjmoch a výdavkoch.
Helga12
22.02.10,18:23
Asi som sa nevyjadrila dobre. Ja som fakturovala materiál a práce až v januári 2007. Na príkaz jedného spoločníka. Urobila som chybu?