zuzanna
11.02.10,17:31
prisla mi dnes faktúra od nemeckej firmy za opravu auta vystavena 26.01.2010 a datum dodania 30.12.2009 kedy sa auto opravovalo faktura je bez DPH cize ju pravdepodobne mam samozdanit ale ktorým datumom toho 26.01. je to správne a do nákladov mi to pojde este do roku 2009 alebo ako postupovat prosím
azla
11.02.10,18:04
§ 85h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1) Ak je služba dodaná inak ako podľa odseku 2 zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu pred účinnosťou tohto zákona a osobou povinnou platiť daň bol príjemca služby a daňová povinnosť nevznikla do 31. decembra 2009 alebo vznikla čiastočne v rozsahu prijatej platby podľa § 19 ods. 4, vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2009.

Podľa znenia zákona do 31.12.2009 vznikla daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúry t.j. 26.1.2010. - to je dátum pre Dph. samozdanenie.

Náklady patria do r. 2009.