ivana184
11.02.10,17:33
Dobrý deň, môže byť oznámenie napísané v takomto znení?

(Vec: Oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznaniaTýmto Vám oznamujeme, že na základe § 49, odsek 3 Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2010 predlžujeme lehotu na podanie daňového priznania do 30.06.2010.)


samozrejme hlavička + zdvorilostná frázaĎakujem
Aljok
11.02.10,17:39
Pozri si prílohu v tomto príspevku: http://www.porada.sk/1289304-post37.html
Na konci nájdeš vzor od DR SR.