Lidka
11.02.10,18:12
Rada by som sa skúsených účtovníkov spýtala, ako mám vyplniť výkaz ziskov a strát r. 61 - Výsledok hosp. za účt. obdobie po zdanení. Hosp. výsledok som preniesla do roku 2010 nezdanený. A napokon v minulých tlačivách bola kolonka Výsledok hosp. za účtovné obdobie. Poradí mi niekto, čo s tým?
Johanka
11.02.10,18:42
Postup je :
zostavenie DP, zaúčtovanie dane z príjmov, zostavenie účtovnej závierky ( súvaha, výkaz ziskov a strát , poznámky).

Za aké obdobie zostavuješ výkaz ,keď už píšeš o uskutočnenom prenose do roka 2010 ?
Lidka
11.02.10,19:16
výkaz je za rok 2009
Lidka
11.02.10,19:19
prenášam v účtovníctve hosp. výsledok a až v roku 2010 učtujem daň aby som vyčíslila disponibilný zisk. To ale nemôže byť vo výkaze za rok 2009.
Johanka
12.02.10,09:17
prenášam v účtovníctve hosp. výsledok a až v roku 2010 učtujem daň aby som vyčíslila disponibilný zisk. To ale nemôže byť vo výkaze za rok 2009.
Asi Ti nerozumiem. Chceš účtovať daň za rok 2009 až v roku 2010 ?