neistá začiatočníčka
11.02.10,23:51
Dobrý večer,

prosím Vás o radu pri zaradení vrátenej sumy z reklamácie. V roku 2007 sme kúpili konvektor v hodnote 59,49. V roku 2009 sme ho reklamovali a metro nám vrátilo plnú sumu 59,49. Dala som túto sumu v jednoduchom účtovníctve do príjmov, ale neviem ich bližšie zatriediť.
Ide o 1,príjem za tovar
2,príjem za výrobky a služby
3, iný zdaniteľný príjem
4, príjem zrazený zrážkou u zdroja
5,osobný vklad
a l e b o 6, iný nezdaniteľný príjem.
Ďakujem za skorú odpoveď.
ego.mc
12.02.10,00:01
Je to zdaniteľný príjem.
Ak ste konvektor kupovali ako tovar (na predaj) o túto sumu ponížite nákup tovaru.
Ak ste konvektor kupovali ako materiál (pre vlastnú potrebu) ponížite nákup materiálu.
neistá začiatočníčka
12.02.10,08:10
Ďakujem, je to pre vlastnú potrebu. Ale v Alfe som v konkrétnom zaradení nenašla v príjmoch v hotovosti - na pokladnicu "poníženie nákupu materiálu".Ide teda v tomto príprade len z týchto možností o :
1,príjem za tovar... T O T O T E D A N I E
2,príjem za výrobky a služby ? ? ?
3, iný zdaniteľný príjem ? ? ?
4, príjem zrazený zrážkou u zdroja ? ? ?
5,osobný vklad ? ? ?
a l e b o 6, iný nezdaniteľný príjem. T O T O T I E Ž N I E
Ďakujem za skorú odpoveď.
ego.mc
12.02.10,11:43
Dajte to ako výdavok (nákup materiálu) záporným číslom.
neistá začiatočníčka
12.02.10,12:16
Aj keď bol v r.2007 daný do účtovníctva ako prevádzková réžia (-veď my sme ho používali na vyhrievanie miestnosti) ???
ego.mc
12.02.10,15:01
Áno.
Od roku 2008 takéto nákupy patria nie do réžie ale do materiálu.
Keďže o reklamácii účtujete v roku 2009, riadite sa Postupmi účtovania platnými v roku 2009.
neistá začiatočníčka
12.02.10,15:08
Ďakujem.
neistá začiatočníčka
16.02.10,00:01
Prepáčte, stále mi to nejde do hlavy. Prečo ako materiál? Ja ani s materiálom nepracujem, mám len nákup tovaru (sme predajňa) a nákup prevádzkovej réžie. Stav materiálu je 0,00 €. Teraz mi pôjde materiál do mínusu? Ktorý § Zákona o účtovníctve o tom pojednáva?:confused:
neistá začiatočníčka
17.02.10,18:03
PROSÍM, prečo materiál a nie prevádzková réžia? Poraďte mi posím, do ktorého paragrafu sa mám bližšie pozrieť...prosím, prosím...aspoň niekto sa ozvite...
lenkam68
18.02.10,12:02
PROSÍM, prečo materiál a nie prevádzková réžia? Poraďte mi posím, do ktorého paragrafu sa mám bližšie pozrieť...prosím, prosím...aspoň niekto sa ozvite...
Skús si prejsť Postupy účtovania JÚ
§ 11
Zásoby
...
(2) Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a majetok podľa § 10 ods. 25 do doby jeho uvedenia do používania a majetok podľa § 10 ods. 26, pričom ako
a) suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,
b) pomocné látky sa účtujú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu,
c) prevádzkové látky sa účtujú hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky,
d) náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,
e) obaly sa účtujú veci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; a ak sa nevratné obaly dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom.
neistá začiatočníčka
19.02.10,08:03
Ďakujem, čítam to dookola, ale našla som tam aj toto:
(6) V peňažnom denníku sa uvádza prehľad
a) peň...
b) peň...
c) prieb...
d) príj...1. predaj tov...
2. predaj výr...,
3. ost...,
e) výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov4) celkom, v členení najmä na
1. nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
2. nákup tov...,
3. mzd...,
4. pois...,
5. prevádzkovú réžiu,
6. tvor...,

(9) Výdavky, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 6 písm. e) prvého bodu až štvrtého bodu a šiesteho bodu sa uvedú v prehľade podľa odseku 6 písm. e) piateho bodu.


§ 11
Zásoby
(1) Zásoby sa účtujú v knihe zásob a ich úhrada podľa § 4 ods. 6 písm. e) prvého bodu alebo druhého bodu.

(2) Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a majetok podľa § 10 ods. 25 do doby jeho uvedenia do používania a majetok podľa § 10 ods. 26, pričom ako
a) suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,
b) pomocné látky sa účtujú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu,
c) prevádzkové látky sa účtujú hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky,

Tak čo s tým, veď ja to mám zaradiť v peňažnom denníku ako výdavok s mínusovou hodnotou,nie?To chápem,ale kedy prevádzková réžia a kedy materiál?
lenkam68
19.02.10,09:01
neistá začiatočníčka
20.02.10,21:30
Ďakujem,
takže som zbadala, že robím chyby aj pri ostatnom zatrieďovaní,prevádzkovú réžiu popreraďujem. Ďakujem za upozornenie na chybu. Len sa mi nechcelo priznať, že robím chybu a teda aj prerobiť to všetko. Ešte raz vďaka.
neistá začiatočníčka
20.02.10,23:16
Všetko, čo sa predtým týkalo prevádzkovej réžie teraz prerábam,ale elektrika, telefón, poistenie obchodného priestoru, mesačné poplatky za služby spojené s nájmom priestoru sú ako služby ďalej evidované ako prevádzková réžia. Však?
A čo s blokom, na ktorom mám ako vianočnú výzdobu-jednorazovo použitú-tú dám do spotreby a zároveň na bločku je aj vianočné osvetlenie, ktoré sa dá používať aj viac rokov-teda nevyraďujem. pomáham si Alfou, ale toto neviem zaradiť pri krátkodobom majetku, keď vyradím fóliu, vyradí mi to aj osvetlenie, pretože to mám na 1 bločku a teda aj na 1 VPD.
Dík za radu.
A ešte, stačí mi na VPD (keď sa mi nechcú prepisovať nové VPD)preškrtnúť prevádzková réžia a prepísať materiál? Nebudú ma za to kontrolóri glbať?
cloe
20.02.10,23:25
Všetko, čo sa predtým týkalo prevádzkovej réžie teraz prerábam,ale elektrika, telefón, poistenie obchodného priestoru, mesačné poplatky za služby spojené s nájmom priestoru sú ako služby ďalej evidované ako prevádzková réžia. Však?
A čo s blokom, na ktorom mám ako vianočnú výzdobu-jednorazovo použitú-tú dám do spotreby a zároveň na bločku je aj vianočné osvetlenie, ktoré sa dá používať aj viac rokov-teda nevyraďujem. pomáham si Alfou, ale toto neviem zaradiť pri krátkodobom majetku, keď vyradím fóliu, vyradí mi to aj osvetlenie, pretože to mám na 1 bločku a teda aj na 1 VPD.
Dík za radu.
A ešte, stačí mi na VPD (keď sa mi nechcú prepisovať nové VPD)preškrtnúť prevádzková réžia a prepísať materiál? Nebudú ma za to kontrolóri glbať?

citujem z najčastejších chýb pri výkone daňových kontrol:


- prepisovanie a zabieľovanie účtovných dokladov – porušenie zákona o účtovníctve
ust. § 34, ktorý hovorí o oprave účtovného záznamu – oprava sa musí vykonať tak,
aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala opravu, deň jej vykonania
a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave. Oprava
v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti,
nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva
neistá začiatočníčka
20.02.10,23:27
Dík a ešte toto:?
Všetko, čo sa predtým týkalo prevádzkovej réžie teraz prerábam,ale elektrika, telefón, poistenie obchodného priestoru, mesačné poplatky za služby spojené s nájmom priestoru sú ako služby ďalej evidované ako prevádzková réžia. Však?
A čo s blokom, na ktorom mám ako vianočnú výzdobu-jednorazovo použitú-tú dám do spotreby a zároveň na bločku je aj vianočné osvetlenie, ktoré sa dá používať aj viac rokov-teda nevyraďujem. pomáham si Alfou, ale toto neviem zaradiť pri krátkodobom majetku, keď vyradím fóliu, vyradí mi to aj osvetlenie, pretože to mám na 1 bločku a teda aj na 1 VPD.
Dík za radu.
lenkam68
21.02.10,08:57
Veľmi zjednodušene - všetko, čo má charakter služby účtuješ ako PR a všetko čo je "hmotné" účtuješ ako materiál.
Ak máš na bločku dve rôzne veci, účtuj cez dva VPD s tým istým poradovým číslom.
Čo sa týka tej ručnej opravy, ja by som to prečiarkla tak, aby bol čitateľný pôvodný text a napísala tam text správny - na takto opravené doklady auditori nenamietali.
neistá začiatočníčka
21.02.10,11:19
Ďakujem veľmi-veľmi pekne. Ste super