avošodrak
12.02.10,06:53
Od r. 2008 som evidovaný ako SHR. Popritom pracujem ešte na živnosť. Na r. 2009 mi bola schválená prvá dotácia z Poľnohospodárskej platovej agentúry na obrábanie pôdy, ktorá mi fyzicky prišla na účet až v r. 2010. Chcem sa spýtať ako je to so zdaňovaním takejto dotácie. A keď prišla až v r. 2010, tak v JÚ ani o nej nebudem účtovať?
A ešte jedna otázka, ktorá sa týka výdavkov za telefón. Môžem si ich uplatniť v plnej výške, ak na Fa nie je uvedené IČO SZČO, iba moje fyzické meno, pod ktorým som aj zaevidovaný ako SZČO?
Poraďte mi prosím
IvoM
12.02.10,07:45
Stačí občas mrknúť do zákona o dani z príjmov.:) Čo sa týka výdavkov na telefón, ide skôr o to dokázať opodstatnenosť výdavkov najmä ak sa jedná o pevnú linku.

§ 17
Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
(3) Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa:

h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane

1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté,
avošodrak
12.02.10,08:14
Vďaka.
Takže, lopatisticky povedané, že dotáciu si dám v r. 2009 do príjmu len v takej výške koľko budem mať adekvátne k nej výdavkov?
Dobre to chápem?
Ako výdavok si môžem uplatniť aj manželkinu faktúru za telefón? Jedná sa o mobily. Alebo nejakú časť, ak samozrejme dokážem opodstatnenie.
avošodrak
15.02.10,09:25
Neviete mi nikto poradiť?
Prosííííííííííííííím
20lucka201
30.11.11,12:45
Mala by som otázočku - tento rok sa dotácia z PPA preúčtovala na zaplatenie "starého úveru". Aj v tomto prípade sa jedná o zdaniteľný príjem, teda výnos?
a_je_to
30.11.11,13:06
Mala by som otázočku - tento rok sa dotácia z PPA preúčtovala na zaplatenie "starého úveru". Aj v tomto prípade sa jedná o zdaniteľný príjem, teda výnos?

Dotácia ide vždy do výnosov, ale koľko z nej a kedy, to závisí od toho, na čo bola pridelená, nie na čo bola použitá. Pravidlá sú v § 17, ods. 1, písm. f a h. Málo informácií na presnejšiu odpoveď.
20lucka201
30.11.11,17:09
Ani ja nemám presnú informáciu na čo vlastne sa použila tá dotácia. že vraj na ornú pôdu, ktorú však neevidujem ako majetok spoločnosti. Preto sa domnievam, že asi je to na prevádzkovú réžiu. (V r.2008 a 2009 bola prijatá iná výška dotácie, za r.2010 bola prijatá až tento rok). Ako mám teda postupovať?

221/347
347/648
a dotácia ktorá bude prijatá v decembri: 221/347, ID: 347/384 a v r.2012 zaúčtujem ID 384/648

Správne to chápem?
Katy a R
30.11.11,17:42
Je možné získať nejaký typ dotácie od PPA aj ako obyčajný občan (nie ako SHR):confused: . Ak áno - za akých podmienok?
napr ak ide o pôdu - TTP.
a_je_to
01.12.11,07:44
Ani ja nemám presnú informáciu na čo vlastne sa použila tá dotácia. že vraj na ornú pôdu, ktorú však neevidujem ako majetok spoločnosti. Preto sa domnievam, že asi je to na prevádzkovú réžiu. (V r.2008 a 2009 bola prijatá iná výška dotácie, za r.2010 bola prijatá až tento rok). Ako mám teda postupovať?

221/347
347/648
a dotácia ktorá bude prijatá v decembri: 221/347, ID: 347/384 a v r.2012 zaúčtujem ID 384/648

Správne to chápem?

O dotácii by mala existovať nejaká dokumentácia, žiadosť, odvolávka na dotačný program, prísľub. Ak je na ornú pôdu, tak sa myslí zrejme na nejakú vykázanú obrábanú plochu, teda prevádzková. Tá sa dáva do výnosov podľa § 52, ods. 14 postupov v PÚ. Teda až keď je takmer isté, že bude vyplatená. Lebo prvou zásadou je, že aj do nákladov aj do výnosov by sa mala dostať v tom istom roku. Druhou zásadou je, že ak nie je zaplatená, tak do výnosov ísť nemusí. Je to taký ústupok, že ak žiadateľ dotáciu nedostal, aby nemusel ešte aj daň z nej platiť zo svojich peňazí.
Ak sa obrábala orná pôda v r. 2010, dotácia bola žiadaná aj prisľúbená v r. 2010, ale nezaplatená do zostavenia účtovnej závierky tak do 2010 nemusela byť účtovaná vôbec. To uznáva aj daňová kontrola. Ak je uhradená do uzávierky, tak účtuješ ešte do 2010 v rámci uzávierkových operácií - inventarizácie účtov. Lebo už je voči uzatváranému roku isté, že „bude“ /bola/ uhradená. Tebou uvedené účtovanie na 384 sa používa pre dotáciu na nákup odpisovaného majetku. Ale myslím, že sa nestane nič hrozné ak sa použilo na zaúčtovanie aj prevádzkovej dotácie, ktorá nabehne až v nasledujúcom roku a výnos sa zúčtuje z 384.
20lucka201
01.12.11,08:12
Našla som skvelý článok o účtovaní dotácií a tam je písané, že ak náklady budú vynaložené v budúcich účtovných obdobiach, tak sa účtuje 346,347/384. No a keďže v júni už dostal peniažky za r.2010 a 2011, preto si myslím, že v decembri dostane za r.2012. Preto špekulujem so zaúčtovaním, lebo klient už teraz zúri, že má vysoký základ. S decembrovým príjmom by sa VH vyšplhal na dvakrát takú sumu.. Píšeš, že "prvou zásadou je, že aj do nákladov aj do výnosov by sa mala dostať v tom istom roku" - do nákladov sa určite nedostane, nie je prakticky na čo, preto by som zvolila tento môj postup, že v r.2011 účtujem 221/347, ID 347/384 a potom v r.2012 by sa účtovalo ID 384/648
a_je_to
01.12.11,09:59
Našla som skvelý článok o účtovaní dotácií a tam je písané, že ak náklady budú vynaložené v budúcich účtovných obdobiach, tak sa účtuje 346,347/384. No a keďže v júni už dostal peniažky za r.2010 a 2011, preto si myslím, že v decembri dostane za r.2012. Preto špekulujem so zaúčtovaním, lebo klient už teraz zúri, že má vysoký základ. S decembrovým príjmom by sa VH vyšplhal na dvakrát takú sumu.. Píšeš, že "prvou zásadou je, že aj do nákladov aj do výnosov by sa mala dostať v tom istom roku" - do nákladov sa určite nedostane, nie je prakticky na čo, preto by som zvolila tento môj postup, že v r.2011 účtujem 221/347, ID 347/384 a potom v r.2012 by sa účtovalo ID 384/648

Ale samozrejme, že áno. Tým sme sa zatiaľ nezaoberali, lebo sme riešili situáciu, keď dotácia mala prísť za už vynaložené náklady. Ak dotácia príde vopred, tak sa účtuje tak, ako si napísala. Je to uplatnenie tretej zásady účtovania dotácií, keď sa účtuje podľa zásady buď aj-aj, alebo ani-ani. Teda buď do nákladov a výnosov, alebo ani do nákladov, ani do výnosov. Vtedy faktúru s dotovaným nákupom, napr. hnojív neúčtuješ na 501+343/321, ale rovno 347+343/321. Znova, ak ide o prevádzkovú dotáciu, inkasovanú vopred, tak nie 347/384, ale zostáva na 347, až do vyčerpania. Samozrejme že ak nie náklady, tak ani výnosy.
20lucka201
01.12.11,10:01
Teraz si ma teda potešil! Ďakujem krásne za informácie a pomoc!
a_je_to
01.12.11,23:20
Je možné získať nejaký typ dotácie od PPA aj ako obyčajný občan (nie ako SHR):confused: . Ak áno - za akých podmienok?
napr ak ide o pôdu - TTP.

Upravuje to Nariadenie vlády SR č. 488/2010 s odvolávkami na Nariadenie rady ES č. 73/2009. Podľa textu môže o priame platby požiadať poľnohospodár, ktorého podnik sa nachádza na území ES a vykonáva poľnohospodársku činnosť.
Z toho mi vyplýva, že uchádzač o podporu musí byť podnikateľ, ale nie som si istý. Zadaj do gúglu tie predpisy a pozri, ale vyzerá to tak, ako uvádzam.
khg
02.12.11,04:39
Upravuje to Nariadenie vlády SR č. 488/2010 s odvolávkami na Nariadenie rady ES č. 73/2009. Podľa textu môže o priame platby požiadať poľnohospodár, ktorého podnik sa nachádza na území ES a vykonáva poľnohospodársku činnosť.
Z toho mi vyplýva, že uchádzač o podporu musí byť podnikateľ, ale nie som si istý. Zadaj do gúglu tie predpisy a pozri, ale vyzerá to tak, ako uvádzam.

Z praxe viem že o dotaciu môze požiadať aj normalny smrtelník "nepodnikatel", len sa musí dodržať ich požiadavka že musí dokázať vlastníctvo pôdy/najomna zmluva, list vlastníctva/ a musí mať minimálne rolu/luku velkú 1 Ha, potom si môže žiadať dotaciu aj na rozlohy od 0,3 Ha. Ale o pôdu sa musi starať, konkretne luku musi tusim 2x do roka pokosiť alebo zmulčovať a travnu hmotu odviezť, velmo radi to kontroluju a pokutuju....
Katy a R
03.12.11,16:06
ďakujem khg za info:) ja som o tom len "počula" nikoho takého nepoznám. Doteraz som sa stretla s dotáciou - ak išlo o SHR.
Aj som pozerala tie predpisy .. hlavne platba na plochu ma zaujíma .. a nebolo mi to veľmi jasné.
Jednotná platba na plochu v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb sa poskytuje na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej jedným žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára, ktorá bola k 30. 6. 2003 obhospodarovaná a udržiavaná v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami (príloha č. 2 NV SR č. 488/2010 Z. z. ) a je žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného roka. Okrem spomenutých dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok je žiadateľ povinný plniť aj požiadavky hospodárenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 NV SR č. 488/2010 Z. z.
.. podľa tohto by to aj išlo:confused: .. aj v NV 488 v §8 odst 4 je rozlíšená FO a FO-podnikateľ (A a B)...:) len teda ma mýli definícia poľnohospodára (z UV .. NR(ES)1782/03)
Na účely tohto nariadenia sa:
a) "poľnohospodárom" rozumie fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo
právnických osôb nehľadiac na právnu formu skupiny a jej členov podľa vnútroštátnych
právnych predpisov jednotlivých členských štátov, ktorých poľnohospodársky podnik sa
nachádza na území spoločenstva podľa článku 299 zmluvy a ktoré vykonávajú
poľnohospodársku činnosť;

hľadám nejaké riešenie do budúcna, len neviem, či tie dotácie ešte vôbec budú :confused: .. nechcem nechať "role" len tak zarásť kríkmi. Zatiaľ tam "hospodári" jeden SHR - ale nemá veľmi budúcnosť:mee: .. a družstvu by som to nechcela prenajať.
riska007
25.03.12,17:14
Ahojte poraďáci, mám takú otázočku, živnostník, ktorý má vo svojej činnosti stolárske práce + dostáva dotáciu na pôdu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry(ďalej PPA). Uplatńuje si paušálne výdavky. Chcem len vedieť, kde v DP má uviesť príjem z PPA? Môžem to dať do príjmu zo živnosti?
20lucka201
25.03.12,17:26
ja si myslím, že by si mala rozdeliť tento príjem na príjem zo živnosti a príjem z činností ktoré nie sú ani živnosťou ani podnikaním. A potom na obidve tieto príjmy treba zvlášť vypočítať 40 % paušálnych výdavkov. Opravte ma prosím ak sa mýlim.
Mila123
25.03.12,17:32
Ahojte poraďáci, mám takú otázočku, živnostník, ktorý má vo svojej činnosti stolárske práce + dostáva dotáciu na pôdu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry(ďalej PPA). Uplatńuje si paušálne výdavky. Chcem len vedieť, kde v DP má uviesť príjem z PPA? Môžem to dať do príjmu zo živnosti?
má od Obce povolenie, resp. Osvedčenie o SHR?
riska007
25.03.12,19:10
Dáva od obce povolenie.
Katarina
25.03.12,20:25
Ahojte poraďáci, mám takú otázočku, živnostník, ktorý má vo svojej činnosti stolárske práce + dostáva dotáciu na pôdu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry(ďalej PPA). Uplatńuje si paušálne výdavky. Chcem len vedieť, kde v DP má uviesť príjem z PPA? Môžem to dať do príjmu zo živnosti?

Ak má povolenie ako SHR tak je to príjem podľa §6 ods 1 písm.1. Ak povolenie nemá je tento príjem v zmysle §9 ods. 2 písm. j oslobodený - neuvádzaš do DP.
riska007
25.03.12,20:30
Ide o SHR. Čiže v DP ten príjem uvediem v VI. oddiele na r. 1 - príjem z poľnohospod. výroby, lesného a vodného hospodárstva?
riska007
26.03.12,10:46
Ďakujem za odpovede...
Ala
19.12.12,13:48
Lebo prvou zásadou je, že aj do nákladov aj do výnosov by sa mala dostať v tom istom roku. Druhou zásadou je, že ak nie je zaplatená, tak do výnosov ísť nemusí. Je to taký ústupok, že ak žiadateľ dotáciu nedostal, aby nemusel ešte aj daň z nej platiť zo svojich peňazí.

Prosím platí to aj teraz. Družstvo dostalo dotáciu za rok 2011 tohto roku a neviem ako to bude s dotáciou tohto roku, či nabehne, alebo nie. Dotácia je na pôdu.
Ďakujem.
vlčica2
06.03.13,11:54
Dobrý, poraďte mi, čo spraviť, ak SHR dostal dotáciu v dosť vysokej sume, nemá k tomu žiadny papier čoho sa tá dotácia týka... on tvrdí, že je to na rekonštrukciu stavby. mám tú dotáciu vydeliť 20 (odpis stavieb) a 1/20 dám do zdaniteľného príjmu v roku 2012? a vlastne každý rok, po dobu 20 rokov budem dávať časť do príjmu... dobre rozmýšľam?
erika1970
06.03.13,12:27
Dobrý deň, poprosila by som o radu ohľadom učtovania dotácie z PPA.
Fyzicka osoba podnikateľ - vedie jednoduché účtovníctvo, je zároveň registrovaná ako SHR a v roku 2012 dostala dotáciu na pôdu, ale nemám k tomu žiadne výdavky.
1/Môžem túto dotáciu v DP uviesť ako príjmy podľa §6ods1 a, tabuľ.1, riadok 1 - .
2/ Môžem k týmto príjmom uplatniť 40 % vydavky paušalom, ked zo živnosti idem uplatnovať skutočné výdavky - môže sa uplatniť na Výdavky zo živnosti skutočné výdavky a na výdavky z poľnohospodárstva paušal?????
Poprosím poradiť. Vopred ďakujem za odpovede.