Ejo
12.02.10,07:32
Dobrý deň. Klient poskytuje ubytovacie služby na Slovensku. Poskytuje ich:
1. občanom ČR priamo
2. občanom ČR cez českú cestovnú kanceláriu
3. a slovenským občanom

Obrat pre registráciu podľa § 4 nevznikol. Je povinný tento klient sa registrovať podľa § 7a podĺa toho, že ponúka služby podľa bodu 1,2?
ďakujem pekne.
Zita5
12.02.10,07:44
Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak
- je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo
- príjme službu oslobodenú od dane v tuzemsku. resp. dodá službu
oslobodenú od dane v členskom štáte príjemcu služby,
- je služba prijatá od poskytovateľa usadeného v treťom štáte alebo je
dodaná príjemcovi usadenému v treťom štáte
- ak dodáva službu nezdaniteľnej osobe z iného členského štátu (napr. občanovi).
- ak dodáva alebo prijíma služby, pri ktorých sa miesto dodania služby určí podľa § 16 zákona o DPHak dodáva alebo prijíma služby,


http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/refnepl_122009.pdf

Ja som toho názoru , že nie keby to bol občan , ale je tam aj cestovná kancelária ...takže to sa zrejme bude musieť registrovať .
Ejo
12.02.10,08:43
Tu vlastne klient zo SR poskytuje službu /ubytovanie/ cestovke v ČR,nie? Alebo cestovkaj z ČR poskytuje službu ako sprostredkovanie?
Mne sa jedná o klienta zo SR, že či prijíma, alebo poskytuje službu do členského štátu.
Trocha som z toho zmetená.