Katarina5555
12.02.10,09:06
Robím si DP typu B

Ide mi o riadok 35 - úhrn pov.poistného /§5 ost.8 zákona/ - dám tu poistné,ktoré som platila ako zamestnanec /podklad papier od zamestnávateľa/, a dám si tam aj zaplatené poistné z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2008 - ktoré bolo uhradené v 2009????

A môžem si tam dať aj zaplatené poistné z dodatočného ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007, ktoré som podala a uhradila v 2009????

vďaka