Praženicová
12.02.10,10:43
Člen družstva má pracovný pomer k družstvu čiže má príjem zo závislej
činnosti počíta sa to ako príjem § 5 ods.1 písm b ? a v tom prípade nemá
nárok na zamestnaneckú prémiu ak splnil ostatné podmienky?

Čo sa počíta za príjem člena družstva s pracovným pomerom k družstvu
/ §5 ods. 1 písm b/