v.klcova
12.02.10,10:14
Dobrý deň všetkým. Chcem vás poprosiť o radu.
Vediem PU farského úradu od r. 2005, pretože bol príjemcom dotácie zo ŠR. Táto dotácia bola určená na investície-vybudovanie kostola. Kedy môžem prejsť na JU? dôvod- zmena farára, ktorý by si chcel viesť účtovníctvo sám. V zákone o účtovníctve už totiž vypadol dodatok v §9 ods. d) "nie sú príjemcami dotácií zo ŠR". Zostalo tam len "aj nepodnikajú", čo by bola splnená podmienka. Ďakujem vám za odpoveď.
ego.mc
12.02.10,16:27
Zmeniť spôsob účtovania môžete k prvému dňu účtovného obdobia. § 9 ods. 3 ZoÚ.