ares
12.02.10,13:12
V roku 2008 som nezaúčtovala rezervu na povinný audit a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2008 a keďže je to významná položka, spravila som dodatočné DP za rok 2008. Prosím o radu. Akým účtovným zápisom mám zaúčtovať v roku 2009 faktúry za auditorské práce za rok 2008? Keďže bolo podané DDP a ide o opravu významných chýb minulých účtovných období, môžem použiť zápis 429/321 ? A úhradu poplatku za zverejnenie UZ za rok 2008 v obchodnom vestníku môžem potom účtovať v roku 2009 ako 429/221 ?
Vopred Ďakujem za odpoveď.
azla
12.02.10,13:27
Naozaj si myslíš, že je to významná chyba ?
Skús si to vyčísliť aké je to % z obratu, ale je to individuálna záležitosť účtovnej jednotky.

Ak významná: 428,429/321
Ak nevýznamná:518/321

A ešte k tomu DDP. Nemusí sa podavať. (ak si ho podala, nevadí )
V zákone o dani z príjmov máme nový odstavec:

§ 17
(31) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.

V tejto téme najdeš k danému problému diskusiu, odpoved drsr.....

http://www.porada.sk/t122506-p2-casove-rozlisenie.html

A na záver.....
Myslím si, že či je alebo nie je vytvorená rezerva na audit - to už mal auditor odhaliť :rolleyes: , ak robil audit do podania DP