peterai
12.02.10,18:51
Čo sa vypĺňa v riadku S22 ( vzhľadom na DP) ? Je to riadok riadok 40 z DP. A ešte neviem čo sa myslí v položke B08 v RZZP (Výdavky na zdravotné poistenie o ktoré sa znížil základ dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu ).
Začínam a tak som rád za každú radu.