Monika C.
13.02.10,08:05
Poradáci prosím Vás o radu :

Dostali sme dotáciu z ÚP napr. 3500,- účtujem 221/346
Čerpané nákup kartou : 501/261 napr. 100,-
343/261 napr. 19,-
Ku tomu dostanem výpis tam sú údaje čo bolo nakupené na kartu.
Na normálnom výpise mám tých 119,- ktoré účtujem 261/221
Pýtam sa Vás ako odúčtujem 346 alebo kde robím chybu . Napr. pri tomto nákupe na jednom doklade mám viac vecí ale len 2 sú akože čerpané z dotácie , ktoré potom označujem napr. stredisko 01. Vo výkaze krásne mi sadli účty okrem 346 tam je zostatok len ten príjem. Pomôžete mi ďakujem.
Dav
13.02.10,08:10
Poradáci prosím Vás o radu :

Dostali sme dotáciu z ÚP napr. 3500,- účtujem 221/346
Čerpané nákup kartou : 501/261 napr. 100,-
343/261 napr. 19,-
Ku tomu dostanem výpis tam sú údaje čo bolo nakupené na kartu.
Na normálnom výpise mám tých 119,- ktoré účtujem 261/221
Pýtam sa Vás ako odúčtujem 346 alebo kde robím chybu . Napr. pri tomto nákupe na jednom doklade mám viac vecí ale len 2 sú akože čerpané z dotácie , ktoré potom označujem napr. stredisko 01. Vo výkaze krásne mi sadli účty okrem 346 tam je zostatok len ten príjem. Pomôžete mi ďakujem.
346 / 648 AE

Z Postupov účtovania som skopírovala:

(13) Na účtoch 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu a 347 - Ostatné dotácie sa účtujú
a) v prospech týchto účtov príjem dotácií,
b) na ťarchu týchto účtov priznanie dotácie, a to
1. dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a na obstaranie technického zhodnotenia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,
2. dotácie na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť poskytli,
3. dotácie na úhradu úrokov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním úrokov do finančných nákladov.

(14) Na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje priznanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie podpory a príspevku z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu32). O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku sa účtovnej jednotke poskytne.
Bambi23
13.02.10,08:24
346 / 648 AE

Z Postupov účtovania som skopírovala:

(13) Na účtoch 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu a 347 - Ostatné dotácie sa účtujú
a) v prospech týchto účtov príjem dotácií,
b) na ťarchu týchto účtov priznanie dotácie, a to
1. dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a na obstaranie technického zhodnotenia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,
2. dotácie na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť poskytli,
3. dotácie na úhradu úrokov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním úrokov do finančných nákladov.

(14) Na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje priznanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie podpory a príspevku z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu32). O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku sa účtovnej jednotke poskytne.

Uvádza sa príjem takejto dotácie niekde priamo v tlačive daňového priznania? Pozerala som jednotlive riadky ale neviem kam presne sa to ma uviesť..
Monika C.
13.02.10,08:31
346 / 648 AE

Z Postupov účtovania som skopírovala:

(13) Na účtoch 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu a 347 - Ostatné dotácie sa účtujú
a) v prospech týchto účtov príjem dotácií,
b) na ťarchu týchto účtov priznanie dotácie, a to
1. dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a na obstaranie technického zhodnotenia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,
2. dotácie na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť poskytli,
3. dotácie na úhradu úrokov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním úrokov do finančných nákladov.

(14) Na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje priznanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie podpory a príspevku z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu32). O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku sa účtovnej jednotke poskytne.


Ďakujem Olinka keď som to správne pochopila tak čerpanie účtujem okrem tých mojich zápisov ešte 346/648 aby sa mi vyrovnal účet 346. Rozmýšlam správne ?
Monika C.
13.02.10,08:32
Uvádza sa príjem takejto dotácie niekde priamo v tlačive daňového priznania? Pozerala som jednotlive riadky ale neviem kam presne sa to ma uviesť..

Priamo do daňového priznania neuvádzaš ale vo výkazoch sa Ti ukáže účet 346 keď vedieš podvojné účtovníctvo.
Bambi23
13.02.10,08:54
Priamo do daňového priznania neuvádzaš ale vo výkazoch sa Ti ukáže účet 346 keď vedieš podvojné účtovníctvo.

Ďakujem ... vo vykazoch viem, že sa mi to ukáže, len som si nebola ista, či sa to neuvádza aj v novom tlačive daňového priznania .. keďže je tam toľko zmien :))) ...ešte raz vďaka
Dav
13.02.10,09:51
Základný princíp účtovania dotácie je nulový dopad na základ dane. Keď idú položky, platené z dotácie do nákladov, (VOZD v JÚ) potom aj dotácia musí byť súčasťou výnosov (POZD v JÚ).
Bambi23
13.02.10,10:00
Základný princíp účtovania dotácie je nulový dopad na základ dane. Keď idú položky, platené z dotácie do nákladov, (VOZD v JÚ) potom aj dotácia musí byť súčasťou výnosov (POZD v JÚ).

My dostávame z Úradu práce dotáciu zo štátneho rozpočtu na úhradu prevádzkových nákladov za ZŤP zamestnancov v chránenej dielni.
Štvrťročne predložíme výkazy s nákladmi a oni nám preplatia zákonom stanovenú časť podľa % postihnutia na každého zamestnanca.

Predkontáciu nároku na dotáciu účtujeme 346/648
Došlú úhradu na účet 221/346

Náklady na zamestnancov sú v 5 triede a nárok na dotáciu v 6 triede, takže by to malo byť v poriadku.
Marína
13.02.10,10:24
Ďakujem Olinka keď som to správne pochopila tak čerpanie účtujem okrem tých mojich zápisov ešte 346/648 aby sa mi vyrovnal účet 346. Rozmýšlam správne ?
Monika, účtovanie nájdeš aj v priloženom usmernení http://www.porada.sk/378760-post4.html, je síce staršieho dáta .... Priložila som v ňom aj t.č. na odd. metodiky účtovania, 2x som tam volala, potrebovala som sa poradiť a boli veľmi ochotní. Bolo to už dávnejšie.
Monika C.
14.02.10,14:11
Ďakujem Evička aj Teba za pomoc. Príjemnú nedeľu.:)
Monika C.
15.02.10,09:53
Poradáci ešte Vás poprosím o pomoc: firma dostala doáciu v sume : 3775,24 € vyčerpal všetko v účtovníctve mám odúčtované z dotácie sumu : 3231,19 nakoľko je to suma bez DPH / je platca DPH / ináč s DPH je to suma 3845,11€. Je tam rozdiel 544,05 čo je vlastne DPH a prečerpanie 69,87 €. Neviete mi poradiť aký je postup v takom prípade - zaúčtujem 346/648 aj DPH a čo stým rozdielom 69,87. Ostane mi na účte 69,87 aj keď chcela by som aby sa to vyrovnalo - viem, že málo kedy sadne nám účet 346. Vedeli by ste mi poradiť. Ďakujem.
Dav
15.02.10,10:56
Poradáci ešte Vás poprosím o pomoc: firma dostala doáciu v sume : 3775,24 € vyčerpal všetko v účtovníctve mám odúčtované z dotácie sumu : 3231,19 nakoľko je to suma bez DPH / je platca DPH / ináč s DPH je to suma 3845,11€. Je tam rozdiel 544,05 čo je vlastne DPH a prečerpanie 69,87 €. Neviete mi poradiť aký je postup v takom prípade - zaúčtujem 346/648 aj DPH a čo stým rozdielom 69,87. Ostane mi na účte 69,87 aj keď chcela by som aby sa to vyrovnalo - viem, že málo kedy sadne nám účet 346. Vedeli by ste mi poradiť. Ďakujem.
Pozri si zmluvu k dotácii, čo máš písané k priznaniu dotácie. Čo o DPH sa tam píše.
Vo všeobecnosti - ak máš nárok na odpočet DPH na vstupe, lebo činnosť nie je oslobodená, tak DPH normálne účtuješ na 343. Ak nemáš nárok na odpočet DPH, účtuješ do nákladov s DPH.
Dav
15.02.10,10:59
Druhá časť odpovede k prečerpaniu - zaúčtovať doklad tak, aby bola časť nákladov krytá z dotácie ( do jej výšky) a časť presahujúca povolený rozsah - normálne, ako každý účtovný prípad bez dotácie.
Monika C.
15.02.10,11:23
Ďakujem Olinka za pomoc až teraz mi donesie zmluvu tak sa zariadim podľa toho ešte raz dík.
ALIBABKA
01.03.10,20:56
Rada by som poprosila o radu, pretože s týmto som sa ešte nestretla.Príjemca dostal príspevok na szč a vykonáva szč ako fyziká osoba , ktorá je spoločníkom spol.s r.o.V kalkulácii na čerpanie sú uvedené aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
A tu mám problém -tieto odvody vo výške 26,74 eur si platí nie ako szčo, nie ako zamestnanec s.r.o. ale ako dobrovolne poistená osoba.,ale dotácie je na s.r.o. -ako sa to potom vysporiada v účtovníctve , ked na 346 dám celú dotáciu a budem s nej čerpať všetko okrem odvodov do poisťovne.Alebo sa mýlim.Ďakujem
ALIBABKA
03.03.10,11:06
nikto mi nevie poradiť? prosím o radu
Zoltán Kovács
03.03.10,11:09
Rada by som poprosila o radu, pretože s týmto som sa ešte nestretla.Príjemca dostal príspevok na szč a vykonáva szč ako fyziká osoba , ktorá je spoločníkom spol.s r.o.V kalkulácii na čerpanie sú uvedené aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
A tu mám problém -tieto odvody vo výške 26,74 eur si platí nie ako szčo, nie ako zamestnanec s.r.o. ale ako dobrovolne poistená osoba.,ale dotácie je na s.r.o. -ako sa to potom vysporiada v účtovníctve , ked na 346 dám celú dotáciu a budem s nej čerpať všetko okrem odvodov do poisťovne.Alebo sa mýlim.Ďakujem

Ako sa mohla dotácia dostať do s.r.o., keď ho dostala szčo?
Dav
03.03.10,11:22
Rada by som poprosila o radu, pretože s týmto som sa ešte nestretla.Príjemca dostal príspevok na szč a vykonáva szč ako fyziká osoba , ktorá je spoločníkom spol.s r.o.V kalkulácii na čerpanie sú uvedené aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
A tu mám problém -tieto odvody vo výške 26,74 eur si platí nie ako szčo, nie ako zamestnanec s.r.o. ale ako dobrovolne poistená osoba.,ale dotácie je na s.r.o. -ako sa to potom vysporiada v účtovníctve , ked na 346 dám celú dotáciu a budem s nej čerpať všetko okrem odvodov do poisťovne.Alebo sa mýlim.Ďakujem
Na základe čoho zaúčtuje s.r.o. príjem dotácie ? Účet , na ktorý prišli peniaze, patrí komu? SZČO si musí vysporiadať dotáciu podľa v súlade so zmluvou, ktorú podpísal s poskytovateľom dotácie.
A odvody SZČO cez s.r.o. - účtovanie len cez 365 .
ALIBABKA
05.03.10,09:53
No to aj mňa prekvapilo , doteraz som sa s tým nestretla.
Aj v zmluve je to tak napísané divno , pretože textácie je ako keby na szčo , ale potom je tam jeden odstavec kde je napísané ,že dotáciaa je poskytnutá na szč fyzickej osobe ,ktorá je spoločníkom s.r.o.-je to také zmotané a vrcholom sú tie odvody do ZP.A ešte som sa dozvedela , že peniaze mu boli poukázané na súkromný účet.Podľa mňa hotový guláš.Upozorňujem , že on nie je SZČO.Ďakujem za reakciu.
Mery977
04.03.11,10:11
dobrý deň

dostávame dotáciu z úradu práce na prev.náklady chránenej dielne, nárok za 4 Q 2010 346/648
úhrada bude až v roku 2011 221/346
na konci roka mám zostatok na účte 346 ako pohľadávku, pričom program MRP, keď tlačím súvahu ku koncu roku 2010 mi ten zostatok z účtu 346 dáva do riadku 113 ako daňový záväzok (vlastne tam dá súčet 341, 342, 343 a od toho mi odráta 346), Je to tak správne??
ďakujem krásne za pomoc:confused:
Mery977
07.03.11,10:37
nikto neporadí???
jana32
21.03.11,19:15
Dobrý večer, neziskovka má členské príspevky, ktoré som účtovala na účet 664, na konci roku to, čo mi ostalo nevyčerpané preúčtujem na účet výnosov budúcich období? Ďakujem