rommy
13.02.10,12:11
Ahoj poraďáci ak vyplňam výkazy za rok 2009 tak ako vyplňate bezprostredne predch.obdobie čiže 2008? V EUR alebo SKK?
Dav
13.02.10,12:12
V celých EUR.
Prepočet v Súvahe začať od hlavných súčtových riadkov A,P celkom, potom zaokrúhliť skupiny súčtov, potom dielčie súčty, a nakoniec jednotlivé účty.
Môže sa vychádzať zo stavuk 31.12.2008 v tis. Sk x 1000, alebo zo stavu v celých Sk.
Oba postupy budú považované za správne ( zdroj - školenie u auditorky pracovníkmi DRSR)
rommy
13.02.10,12:16
to som sa bála sa mi nechce prepočítavať :(
Ďakujem :D