Marika x
14.02.10,08:30
účtujem firmu, ktorá je v reštrukturalizácii. Pri uzavieraní účtovných kníh musím preúčtovať zostatky, ktoré stratili opodstatnenosť na ťarchu príslušných účtov záväzkov so súvsťažným zápisom na účet 688. Vzniká mi tu ale problém, suma 65 % záväzkov, ktoré takto upravím je vysoká a firme vznikne zisk, ktorý nebude vedieť zdaniť. 35%, ktoré sa vyplatia veriteľom, sa rozdeľuje na 5 rokov, ale podľa všetkého, 65 % musím dať do jedného roka....alebo nie?
estefano
18.02.10,19:57
Ak som správne pochopil, tak plníte 35% a 65% je dohoda o odpustení záväzkov. V tomto prípade by som to nechápal, ako záväzky, ktoré stratili opodstatnenosť. Môže sa tiež jednať aj o nepeňažné plnenie záväzku. Len teraz ma narýchlo nenapadá správny účet. Totiž ešte, píšeš, že plnenie bude do 5 rokov. Čiže je zavedená dozorná správa. A počas nej, ak sa nebude plniť podľa splátkového kalendára, tak sa stále môžte preklopiť do konkurzu a veritelia si prihlásia svoje pohľadávky Ak ich teraz odúčtuješ, potom nový správca ich nebude vedieť porovnať v účtovníctve. Asi to vysvetľujem nejasne, ale je to nóvum pre všetkých.