toptom
14.02.10,20:12
17. ročný študent má uzavretú Dohodu o vykonaní práce. Zamestnávateľ mu poslal Potvrdenie o príjmoch FO ... za r.2009. Peňažné údaje sú v riadkoch 01,02,04,06. Ostatné riadky sú s údajom 0.00
Čo s tým potvrdením???
Timka1
14.02.10,20:14
17. ročný študent má uzavretú Dohodu o vykonaní práce. Zamestnávateľ mu poslal Potvrdenie o príjmoch FO ... za r.2009. Peňažné údaje sú v riadkoch 01,02,04,06. Ostatné riadky sú s údajom 0.00
Čo s tým potvrdením???

Ak mal zrazenú daň, nech si podá DP typ A a mu ju vrátia. Ak jeho príjmy na potvrdení boli nižšie ako je polovica NČ - 2012,85, nemusí podávať DP, ale kvôli dani (ak bola nejaká) sa mu oplatí.
toptom
14.02.10,20:19
Z toho potvrdenia sme nevyčítali, že by mu bola nejaká daň zrazená. Okrem položiek 01,02,04 a 06 sú všetky položky 0,00
toptom
14.02.10,20:20
Musí podať DP???
Timka1
14.02.10,20:24
Musí podať DP???

tak ako som písala, ak nemal príjem ročne vyšší ako je 2012,85 €, nemusíte.
toptom
14.02.10,20:28
Ďakujem