doktor01
15.02.10,09:33
Má vplyv na DP A za 2009 dobrovoľne platenie do fondu nezamestnaných /cca 15€/? Ak áno v ktorých riadkoch sa to uvádza?
Paula
15.02.10,09:41
Má vplyv na DP A za 2009 dobrovoľne platenie do fondu nezamestnaných /cca 15€/? Ak áno v ktorých riadkoch sa to uvádza?


r. 33a

pozri k dobr. poisteniu :

http://www.porada.sk/1271077-post13.html

Registráciou k dobr. poisteniu sa toto stáva povinným do zrušenia registrácie.
doktor01
16.02.10,12:22
A ako je to, keď zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu ale odvody odviedol? Ako v takomto prípade postupovať pri DP A. PS: Zamestnávateľ vydal potvrdenie a prijme a zaplatených odvodoch ako keby mzdu vyplatil.
Zoltán Kovács
16.02.10,12:38
A ako je to, keď zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu ale odvody odviedol? Ako v takomto prípade postupovať pri DP A. PS: Zamestnávateľ vydal potvrdenie a prijme a zaplatených odvodoch ako keby mzdu vyplatil.

Vydal nesprávne potvrdenie, čo treba reklamovať.
doktor01
04.03.10,20:09
Vydal nesprávne potvrdenie, čo treba reklamovať.
Reklamoval som a odpoveď znela: "Pán xy žiadam Vás aby ste ma viackrát neobťažovali, nakoľko podľa mojich informácii moja spoločnosť voči Vám žiadne záväzky nemá."
PS: Odpoveď zaslal len e-mailom bez zaručeného podpisu
Vie niekto poradiť ako postupovať ďalej? A ako teraz vyplniť DP A?
Zoltán Kovács
05.03.10,06:50
Ak vieš svoje tvrdenie vierohodne dokázať obrátil by som sa v prvom rade na Inšpektorát práce. Bude to zrejme beh na dlhú trať.
doktor01
05.03.10,07:40
Ak vieš svoje tvrdenie vierohodne dokázať obrátil by som sa v prvom rade na Inšpektorát práce. Bude to zrejme beh na dlhú trať.
Preukázať nevyplatenie mzdy zo strany zamestnanca nie je možne!! Ako sa dá preukázať, že som nič nedostal? Preukázať nevyplatenie (alebo vyplatenie) mzdy podľa môjho názoru može len zamestnávateľ -nakoľko to bola jeho povinosť. Problémom je aj ako vyplniť DP keď riešenie tohto sporu može trvať niekoľko mesiacov až rokov.