atka4
15.02.10,11:05
neviem si rady...
klient-dodávateľ vystavil fa ešte v 10/2009 - dodanie tovaru, časť tovaru odberateľ aj fyzicky prevzal, zostatok mal zobrať cca do týždňa

detto situácia v 11/2009, tiež, že pre tovar prídu svojimi autami

problém

urgenciami, aby prišli pre vyfakturovaný tovar, lebo stojí /a zavadzia/ pripravený v sklade dodávateľa sa dodávateľ dozvedel, že oni pre tovar už ani neprídu (prišli o zákazku, na ktorú bol plánovaný)

neviem, či mám uvedený problém vyriešiť
1. stornovaním faktúr (v jednom prípade len jej časti), do zdaňovacieho obdobia, za ktoré boli vystavené -teda aj DDP dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html),
(de facto neprebrali tovar, t.j. k dodaniu nedošlo, žiadne písomné obj. neboli, len ústne dohody....)
(t.j. samozrejme z DDP k dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) vznikne NO + zníženie výnosov/rok2009)
alebo
2. vystavením dobropisov do 01/2010 + tvoriť do roku 2009 dohadnú položku, aby som to z výnosov dostala von už v roku 2009

čo by ste s tým urobili?

Klient dodávateľ chcel od odberateľa oficiálne odstúpenie od zákazky, ale ten nie je ochotný (je naštvaný, že o zákazku prišiel a je takmer v stave nepríčetnosti....).
Faktúry vrátili, že tovar "predsa" nebol dodaný...-pritom sami pôvodne naháňali fa do pôvodných mesiacov /ale tvrdia, že si ich neuplatnili-čo už ale mňa až tak netrápi...../

ide mi teda o to, či stornovať pôvodné fa do pôvodného zdaň obdobia, alebo dobropisovať v 01/2010 (aj keď dobropis sa mi nezdá, lebo nemôže ÚJ predsa nemôže tvrdiť, že im odberateľ tovar vrátil, keď ho fyzicky ani neprevzal)

zaujíma ma to najmä z hľadiska dph

Ďakujem Vám za názor...:confused:
atka4
15.02.10,14:12
neviem si rady...
klient-dodávateľ vystavil fa ešte v 10/2009 - dodanie tovaru, časť tovaru odberateľ aj fyzicky prevzal, zostatok mal zobrať cca do týždňa

detto situácia v 11/2009, tiež, že pre tovar prídu svojimi autami

problém

urgenciami, aby prišli pre vyfakturovaný tovar, lebo stojí /a zavadzia/ pripravený v sklade dodávateľa sa dodávateľ dozvedel, že oni pre tovar už ani neprídu (prišli o zákazku, na ktorú bol plánovaný)

neviem, či mám uvedený problém vyriešiť
1. stornovaním faktúr (v jednom prípade len jej časti), do zdaňovacieho obdobia, za ktoré boli vystavené -teda aj DDP dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html),
(de facto neprebrali tovar, t.j. k dodaniu nedošlo, žiadne písomné obj. neboli, len ústne dohody....)
(t.j. samozrejme z DDP k dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) vznikne NO + zníženie výnosov/rok2009)
alebo
2. vystavením dobropisov do 01/2010 + tvoriť do roku 2009 dohadnú položku, aby som to z výnosov dostala von už v roku 2009

čo by ste s tým urobili?

Klient dodávateľ chcel od odberateľa oficiálne odstúpenie od zákazky, ale ten nie je ochotný (je naštvaný, že o zákazku prišiel a je takmer v stave nepríčetnosti....).
Faktúry vrátili, že tovar "predsa" nebol dodaný...-pritom sami pôvodne naháňali fa do pôvodných mesiacov /ale tvrdia, že si ich neuplatnili-čo už ale mňa až tak netrápi...../

ide mi teda o to, či stornovať pôvodné fa do pôvodného zdaň obdobia, alebo dobropisovať v 01/2010 (aj keď dobropis sa mi nezdá, lebo nemôže ÚJ predsa nemôže tvrdiť, že im odberateľ tovar vrátil, keď ho fyzicky ani neprevzal)

zaujíma ma to najmä z hľadiska dph

Ďakujem Vám za názor...:confused:
Asi som netrpezlivá:mee:
atka4
16.02.10,20:19
neviem si rady...
klient-dodávateľ vystavil fa ešte v 10/2009 - dodanie tovaru, časť tovaru odberateľ aj fyzicky prevzal, zostatok mal zobrať cca do týždňa

detto situácia v 11/2009, tiež, že pre tovar prídu svojimi autami

problém

urgenciami, aby prišli pre vyfakturovaný tovar, lebo stojí /a zavadzia/ pripravený v sklade dodávateľa sa dodávateľ dozvedel, že oni pre tovar už ani neprídu (prišli o zákazku, na ktorú bol plánovaný)

neviem, či mám uvedený problém vyriešiť
1. stornovaním faktúr (v jednom prípade len jej časti), do zdaňovacieho obdobia, za ktoré boli vystavené -teda aj DDP dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html),
(de facto neprebrali tovar, t.j. k dodaniu nedošlo, žiadne písomné obj. neboli, len ústne dohody....)
(t.j. samozrejme z DDP k dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) vznikne NO + zníženie výnosov/rok2009)
alebo
2. vystavením dobropisov do 01/2010 + tvoriť do roku 2009 dohadnú položku, aby som to z výnosov dostala von už v roku 2009

čo by ste s tým urobili?

Klient dodávateľ chcel od odberateľa oficiálne odstúpenie od zákazky, ale ten nie je ochotný (je naštvaný, že o zákazku prišiel a je takmer v stave nepríčetnosti....).
Faktúry vrátili, že tovar "predsa" nebol dodaný...-pritom sami pôvodne naháňali fa do pôvodných mesiacov /ale tvrdia, že si ich neuplatnili-čo už ale mňa až tak netrápi...../

ide mi teda o to, či stornovať pôvodné fa do pôvodného zdaň obdobia, alebo dobropisovať v 01/2010 (aj keď dobropis sa mi nezdá, lebo nemôže ÚJ predsa nemôže tvrdiť, že im odberateľ tovar vrátil, keď ho fyzicky ani neprevzal)

zaujíma ma to najmä z hľadiska dph

Ďakujem Vám za názor...:confused:

šalamúnsky prípad, že....
- nechcem na firmu zbytočne upozorňovať, ale
- pravdepodobne firme poradím vystaviť storno faktúry, lebo de facto k dodaniu nedošlo, t.j. aj keď bol tovar na sklade pripravený k prevzatiu a k nakládke - odobratiu čiastočne došlo, tovar, kt. si odberateľ neprevzal ani neprevezme (t.j. nemal byť vyfakturovaný-nedošlo k fyz. prevzatiu, a teda poradím ÚJ urobiť storná na neodobraté množstvá do pôvodného obdobia
-čo myslíte?
Jana Acsová
25.02.10,08:44
Ešte raz .-)

neviem si rady...
klient-dodávateľ vystavil fa ešte v 10/2009 - dodanie tovaru, časť tovaru odberateľ aj fyzicky prevzal, zostatok mal zobrať cca do týždňa

detto situácia v 11/2009, tiež, že pre tovar prídu svojimi autami

problém

urgenciami, aby prišli pre vyfakturovaný tovar, lebo stojí /a zavadzia/ pripravený v sklade dodávateľa sa dodávateľ dozvedel, že oni pre tovar už ani neprídu (prišli o zákazku, na ktorú bol plánovaný)
Takže Vy ste fakturovali skôr ako došlo k dodávke. Váš dátum dodania nebol reálny a teda došlo k chybnej fakturácii (keby došlo k prevzatiu tovaru a následnému vráteniu situácia by bola odchylná).neviem, či mám uvedený problém vyriešiť
1. stornovaním faktúr (v jednom prípade len jej časti), do zdaňovacieho obdobia, za ktoré boli vystavené -teda aj DDP dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html),
Ak stornujete časť, čo to bude? Dobropis? Dodávateľ časť tovaru prevzal? A čo faktúra? Prevzal aj tú? Na celú sumu a bez tovaru? Ak došlo k dodávke len sčasti, tak by k obchodu mala byť vyhotovená reálna faktúra, t.j. stono celej chybnej faktúry a dobrá faktúra. Storno s pôvodným dátumom dodania, nová faktúra s reálnym množstvom a dátumom dodania tovaru. V tomto prípade platí povinnosť DDP.Klient dodávateľ chcel od odberateľa oficiálne odstúpenie od zákazky, ale ten nie je ochotný (je naštvaný, že o zákazku prišiel a je takmer v stave nepríčetnosti....). Odstúpenie od zákazky sa "nechce". To buď je alebo nie je. Máte zmluvu? Máte tam riešený tento prípad? Celý prípad nakoniec dokumetačne môže vyjsť ako prípad s nesprávnym vyhotovením faktúr a nie s porušením zmluvných podmienok. Ale to samozrejme závisí od okolností. Uvádzam to len na ilustráciu. V praxi nastáva nekonečné množstvo variant.ide mi teda o to, či stornovať pôvodné fa do pôvodného zdaň obdobia, alebo dobropisovať v 01/2010 (aj keď dobropis sa mi nezdá, lebo nemôže ÚJ predsa nemôže tvrdiť, že im odberateľ tovar vrátil, keď ho fyzicky ani neprevzal)Na základe okolností sa mi transakcia javí ako nerealizovaný obchod. Prikláňam sa k záveru storno pôvodného zdaňovacieho obdobia a DDP.
Muška
18.03.10,20:41
zlezaradil
atka4
18.03.10,21:02
Veľmi pekne Vám ďakujem .
Keďže ma tlačila päta, vyriešila som to v podstate, ako ste popísali.
(ono ja sa k informáciám dostávam po "akcii" a niektoré vyplávajú na povrch už po funuse .... neekonóm nepredpokladá, že by podobné informácie mal ekonómovi poskytnúť.
čo som teda urobila - požiadala som klienta a on urobil nasledovné.
- predmetné faktúry celé vystornované s pôvodným dátumom plnenia
- vystavená faktúra na skutočne dodaný a prevzatý tovar
- podané DDP k dph za prísl. zdaňovacie obdobia

- priklonila som sa k názoru, že faktúru síce možno vystaviť skôr, ako dôjde k plneniu-dodaniu, avšak ak k nemu reálne nedošlo a nedôjde, tak je to ako píšete nezrealizovaná transakcia.
- samozrejme viariant je mnoho, každá zdanlivá maličkosť mení situáciu...a verdikt by bol iný....

Ďakujem Vám za Váš názor.
(Keďže som to riešila s firmou 18.02.2010, už som ani nečakala odpoveď, tak už som tu ani nenahliadla mimotemy
Muška
18.03.10,22:14
Atka,
založila si tému v "Zákonoch"
zlezaradil