encik
15.02.10,12:09
Platíme preddavky na DzP PO mesačne, ale posledný preddavok bol uhradený za december 2009 až vo februári 2010, takže som ho zaúčtovala ID v r. 2009
341/379 a v r. 2010 379/221, s tým, že v DzP PO za rok 2009 som odrátala preddavky za celých 12 mesiacov. Nie som si istá, či som spravila dobre, či nemalo byť odpočítané len za 11 mesiacov čo boli skutočne zaplatené. :confused: