wiktoria
15.02.10,12:59
prosím o radu ohľadne podávania súhrného výkazu po novom - firma dodáva služby s miestom plnenia v EU aj mimo EU pre firmu z iného členského štátu. Evidujú sa tieto služby v súhrnom vykaze alebo to plati iba keď je miesto dodania EU?
ďakujem
alušik
15.02.10,13:10
§ 80
1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom
a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,
c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

Opravujem sa - takže podľa toho, ako určíte miesto dodania, len za služby s miestom dodania v členskom štáte...
wiktoria
15.02.10,13:34
dakujem veľmi pekne