Damián
15.02.10,13:24
Som dôchodca a som konateľ v s.r.o. kde poberám odmenu za výkon funkcie, musím si podať DP? Ďakujem
alušik
15.02.10,13:30
Áno, ak Vaše zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2012,85 €. Ak Vaša odmena bola v úhrne nižšia, nie ste povinný podať DP. Ale môžete a povedala by som, že je to pre Vás aj výhodné, aby Vám vrátili stiahnuté preddavky na dani.;) Akou formou máte vyplácanú odmenu?
Damián
15.02.10,17:16
odmena sa mi vypláca na účet, je to suma 2062,68E, mám nárok na odpočitateľnú položku?
Zoltán Kovács
15.02.10,17:21
odmena sa mi vypláca na účet, je to suma 2062,68E, mám nárok na odpočitateľnú položku?

Ak ste boli dôchodcom aj pred 01.01.2009, tak na nezd.čiastku vzniká nárok iba vo výške rozdielu dôchodku a nezd.čiastky.

Ak ste dôchodcom od 02.01.2009 tak máte nárok na celú nezd.čiastku.